Aquest pla inclou ajudes per a reformes de bany, cuina i obres per a facilitar l’accessibilitat a persones amb dificultats de mobilitat

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat les bases de la convocatòria per a accedir a les ajudes del Pla Renhata per a reformes d’interiors d’habitatges, al qual la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica destina un pressupost de 3.920.000 euros. 

És la cinquena edició d’aquest pla dirigit a ajudes per a reformes de bany, cuina i també aquelles obres per a facilitar l’accessibilitat per a persones amb dificultats de mobilitat. Se subvencionaran obres de fins a 12.000 euros i el termini per a sol·licitar-les conclourà el 20 de maig. 

La convocatòria per a 2021 també inclou criteris de sostenibilitat que puntuaran en la baremació per a poder optar a més quantitat de subvenció, la qual cosa permetrà aconseguir fins al 50% del pressupost elegible. 

Entre les actuacions que es preveuen està l’ús de fusta, tant per a portes com per a mobles, que provinga de gestió forestal sostenible amb certificació PEFC o FSC o derivats de la fusta amb emissions de formaldehid o metanol que estiguen per davall del 50% del límit establit; l’ús d’aixetes d’obertura sempre en fred o d’obertura en dues fases i dotades d’airejadors; la instal·lació de cisternes de doble descàrrega, i la utilització de revestiments ceràmics amb etiquetatge ambiental tipus I, tant per a parets com per a sòl, entre altres. 

També se subvencionarà la instal·lació de sistemes integrats de domòtica que milloren l’accessibilitat i l’autonomia en l’ús de l’habitatge a persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda. Es tracta de subvencionar els sistemes de monitoratge i control remot de portes i equips electrònics, la posada en marxa d’aquests elements de manera conjunta i la realització d’activitats a distància; els sistemes d’activació i desactivació de qualsevol equip del domicili amb un comandament de veu; la col·locació de cambres a l’interior de l’habitatge que permeten informar visualment de l’estat de la persona dependent, i els sistemes de detecció i alarma d’incendis. 

Poden optar a aquestes ajudes tant les obres que ja estiguen concloses com aquelles actuacions no iniciades, o no acabades, que estiguen en projecte o que estiguen en curs en el moment de la sol·licitud. Cal recordar que en 2020 aquestes ajudes van permetre beneficiar un total de 1.483 famílies.