El Consell Escolar Municipal va sol·licitar afegir aquesta jornada als dies 31 d’octubre, 5 de desembre i 17 de març que es van aprovar inicialment

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha informat l’Ajuntament de Xàtiva de l’aprovació de la modificació del calendari escolar per al curs 2022-2023, declarant com a no lectiu el dia 16 de març de 2023, en plena setmana de falles, per a tots els nivells educatius. 

A canvi, es declararà dia lectiu el 22 de juny de 2023 per a Educació Infantil i Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i ensenyaments d’idiomes; i lectiu el dia 19 de juny de 2023 per a Formació de Persones Adultes i Ensenyaments Artístics Elementals i Professionals de Música. 

El Consell Escolar Municipal de Xàtiva va acordar en juliol sol·licitar que els tres dies festius atorgats des de la Direcció Territorial d’Educació foren el 31 d’octubre, el 5 de desembre i el 17 de març de 2023, però al mateix temps va traslladar la petició que s’afegira el 16 de març de 2023 per a tots els nivells 

educatius, allargant un dia la finalització del curs escolar per tal de recuperar-lo. Aquesta sol·licitud ha sigut finalment acceptada, ja que es respecta el nombre de dies de classe establits en el curs acadèmic 2022-2023.