La mesura s’aplicarà fins al 31 de maig i seguirà prohibit cremar els dissabtes, diumenges i festius

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica va resoldre la passada setmana respecte a la modificació del període de cremes motivat per l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, la qual prohibia qualsevol acció al respecte, i que queda sense efecte des d’aquest dimarts 21 d’abril.

La resolució del director general de Prevenció d’Incendis Forestals del 15 de març, efectuada després del Reial decret del 14 de març, prohibia tota acció de cremes agrícoles al territori valencià, una mesura que ha estat parcialment desestimada vist que l’agricultura és una activitat essencial per a garantir el proveïment alimentari de la població ideclarant necessària la realització de determinades operacions d’eliminació de restes agrícoles que impliquen la utilització del foc per a evitar possibles problemes de sanitat vegetal. El nivell de risc d’incendis forestals, a més, s’ha vist reduït gràcies a les condicions meteorològiques dels darrers dies, el que reforça la decisió d’alçar parcialment la suspensió de les autoritzacions per a la realització de cremes de restes vegetals.

Respecte a les condicions de la crema, s’estableix per al període comprés entre el 21 d’abril i el 31 de maig i per a la crema de marges de cultiu, agrícoles, forestals i crema de canyars, canyissars o matolls lligada a alguna mena d’aprofitament ramader, cinegètic o de qualsevol altre tipus; que només es podran realitzar les cremes de dilluns a divendres. Els dissabtes, diumenges i festius no està permès realitzar cremes, per la qual cosa se suspenen totes aquelles accions o activitats recollides en els plans locals de cremes o en autoritzacions nominatives que contradiguen el que s’estableix, a més de permetre’s només quan el nivell de preemergència per risc d’incendis forestals siga 1. L’horari d’aquestes cremes es mantindrà entre l’alba i les 13:30 hores, moment en que hauran d’estar totalment extingides.

D’altra banda, quedarà prohibida la crema de marges de cultius o de restes agrícoles o forestals durant el període entre l’1 de juny i el 16 de d’octubre i la crema de canyars, canyissars o matolls lligada a l’aprofitament ramader, cinegètic o de qualsevol altre tipus.