L’Ajuntament recorda que la competència de regulació del trànsit en el nucli urbà és de la Policia Local

La cavalcada dels Reis Mags de Xàtiva no va ser il·legal. Així ho ha afirmat l’Ajuntament de Xàtiva després de les acusacions del Partit Popular. 

Segons han explicat des de l’Ajutnament, la competència de regulació del trànsit dins de la ciutat és municipal i s’exerceix per part de la Policia Local, tal com diu l’article 7 de el text refós de la Llei de Seguretat Viària. En aquest cas, la comitiva de la cavalcada circulava amb un encapsulat de seguretat. És a dir, vehicles policials, amb els llums de les sirenes funcionant, obrien i tancaven la comitiva i regulaven el trànsit a les interseccions. És un supòsit que es preveu en la normativa de forma anàloga a una via tallada a el trànsit de manera parcial i que afecta tots els vehicles que es trobaven dins d’aquest encapsulat de seguretat.

És el mateix cas que es dóna en altres supòsits com les processons de Setmana Santa amb passos motoritzats, els vehicles d’assistència d’una volta ciclista o els vianants que ocupen una calçada durant el transcurs d’una manifestació. En tots aquests casos, els cotxes que participen en la comitiva no estan sotmesos a les directrius de la reglamentació general de vehicles, per dimensions, pesos o particularitats específiques, ja que circulen per trams de via tallats al trànsit i amb escorta policial.

D’alta banda, sobre el cost del servei, des de l’Ajuntament expliquen que el preu del servei va ser de 2.200 euros més IVA, en el qual anava inclòs el subministrament en lloguer de 4 vehicles amb conductor, amb la seua corresponent assegurança obligatòria per a l’activitat a la qual anaven destinats i manteniment, gasolina, a més de la remuneració dels treballadors que van prestar servei durant la cavalcada. Tres d’aquests vehicles eren descapotables. A més, per part de l’empresa es va disposar d’un cinquè vehicle en reserva per cobrir qualsevol eventualitat que pogués sorgir amb algun dels cotxes en què anaven els Reis Mags.

Des del punt de vista tècnic es va complir amb el que estableix la Llei de Seguretat Viària per al tipus d’ús a què van ser destinats els vehicles. Des del punt de vista administratiu es va complir per a la seua tramitació, escrupolosament, tant la vigent Llei de Contractes de Sector Públic com les Bases d’Execució del Pressupost Municipal per a 2021 així com les Instruccions de Contractació aprovades per aquest Ajuntament.