Les tecnologies a utilitzar durant el curs serán JavaScript, NodeJS, HTML5, CSS3, Bootstrap i MongoDB 

El curs Bootcamp és un curs de desenvolupament web de 16 h, que es realitzarà de forma presencial a la Casa de la Joventut de Xàtiva del 5 al 8 de juliol. L’horari serà de 10.00 a 14.00h.

Durant el curs es desenvoluparà una aplicació basada en un gestor de notes simple que permeta la creació, visualització i eliminació del seu contingut. A més, farem ús d’una base de dades del tipus no relacional per a assegurar-nos de la persistència de les dades de l’aplicació.

Les tecnologies a utilitzar durant el curs serán JavaScript, NodeJS, HTML5, CSS3, Bootstrap i MongoDB

L’objectiu del curs resideix a aprendre a desenvolupar una aplicació fullstack utilitzant el llenguatge de programació JavaScript tant en el costat client com en el costat servidor. Per al disseny de l’app utilitzem el llenguatge de marcat HTML i el llenguatge d’estils CSS, així com la llibreria Bootstrap per a ajudar en l’aspecte responsive i altres aspectes d’estil i estructuració.

En finalitzar el curs l’alumnat haurà après els conceptes bàsics d’arquitectura d’una aplicació web, així com els llenguatges més utilitzats per a aquest propòsit i la seva aplicació. El curs és totalment pràctic i requereix de la participació constant de l’alumnat.