La instal·lació passa a obrir 45 hores setmanals, i el proper mes d’octubre es recupera l’obertura en la jornada de dissabte

La Biblioteca Municipal de Xàtiva va ampliar la passada setmana el seu horari tant per a la sala d’adults com per a la infantil, que s’havia reduït com a conseqüència de la pandèmia. En total, la instal·lació passa d’estar oberta 40 hores setmanals, a passar a estar operativa durant 45 hores.

La sala d’adults està oberta de dilluns a divendres de 9h del matí a 14h i de 16:30 a 20h, mentre que la sala infantil obri de dilluns a divendres de 17 a 20 hores. Respecte a la jornada del dissabte, en que s’obria la sala d’adults abans de la pandèmia de 10:30 a 13 hores, el servei es reprendrà a partir del mes d’octubre.

Per a accedir a les sales és imprescindible el control de temperatura, l’ús de la mascareta i la neteja de mans amb gel hidroalcohòlic proporcionat per la pròpia biblioteca.

Pel que fa als serveis que es presten amb normalitat a la sala d’adults es troben el préstec i devolucions de documents, la consulta de catàlegs, la informació bibliogràfica i bibliotecària, el préstec interbibliotecari i el préstec de llibres electrònics (Ebiblio).

A més a més, també hi ha una sèrie de serveis amb accés restringit, com ara l’accés a la col·lecció o a la premsa diària, el qual s’ha de realitzar mitjançant l’ús de guants d’un sol ús. D’altra banda, el servei d’hemeroteca de revistes sols es realitza mitjançant préstec (no consultes en sala), i l’accés als ordinadors per part dels usuaris està limitat a 2 ordinadors per tal de poder respectar les distàncies. Pel que fa l’estudi i la lectura en sala, s’han limitat a 18 els punts de lectura per tan de garantir la distància de seguretat i les mesures higièniques, amb una neteja del seient i de la taula cada vegada que deixa de fer-se ús.

Pel que fa a la sala infantil, es presten serveis com ara préstec i devolució de documents, consulta de catàlegs, informació bibliogràfica i bibliotecària i préstec interbibliotecari. A més a més, per tal de veure la col·lecció, és necessari que els xiquets i les xiquetes entren a la sala d’un en un, acompanyats per la bibliotecària.