En determinats llocs i situacions l’ús seguirá sent obligatori

L’ús de les màscares continuarà sent obligatori en determinats contextos com en serveis i establiments sanitaris, hospitals, centres de salut o farmàcies, per a treballadors i visitants. També per a les persones ingressades quan estiguen fora de les seues habitacions.

En centres soci sanitaris, com a residències de majors, l’hauran de portar treballadors i visitants. No hauran de portar màscara les persones residents.

També hauran d’usar-se en el transport aeri, per ferrocarril o per cable, en els autobusos i en tots els transports públics de viatgers, excepte en andanes i estacions de viatgers.

En l’entorn laboral, de manera general, no resultarà preceptiu l’ús de màscares. L’avaluació de riscos del lloc de treball serà la que permetrà prendre una decisió sobre les mesures preventives adequades que han d’implantar-se.