L’actuació ha suposat una inversió total de 37.000 euros

L’Ajuntament de Xàtiva ha finalitzat el projecte d’obres d’urbanització de la Plaça Espanya, que ha suposat una inversió total de 37.000 euros amb finançament de la Diputació de València a través del Pla Provincial de Serveis i Obres Municipals (SOM).

La intervenció respon a una demanda recurrent dels veïns i veïnes de la zona, i ha consistit en la consolidació i la millora de la zona de trànsit i d’aparcament, dotant a la ciutat d’un equipament a l’aire lliure públic i renovat, en una zona de trànsit de vehicles, que permet augmentar el nombre de places d’aparcament a Xàtiva.

El regidor d’Obres Públiques, Ignacio Reig, ha destacat que l’estat de l’asfaltat i dels paviments existents era «molt deficient», pel que era necessària una remodelació de l’entorn al temps que assegura que amb aquestes obres s’ha millorat l’accessibilitat de la zona, junt amb la senyalització i l’estat de les voreres.

Els treballs que van quedar pendents, el passat mes de març com a conseqüència de l’Estat d’Alarma provocat per la crisi sanitària de la Covid-19, eren la col·locació de voreres i escocells, l’adequació del formigó als nivells requerits, la pavimentació i asfaltat del vial amb pendent per tal d’extraure aigües, l’encintat de les voreres per a la futura col·locació d’arbres, el revestiment de pintura en murs i baranes, el sanejament i la senyalització mitjançant senyals de peu i senyalística amb pintures en terra per a la marcació de places.