Cada ajuntament, junt amb l’entitat supramunicipal, ha modificat l’espai de treball per a seguir les normes de seguretat

La Mancomunitat la Costera-Canal va reprenent la seua activitat habitual i el passat 26 de maig es va completar la incorporació dels últims alumnes-treballadors dels tallers d’ocupació que continuen actius, així com els docents, direcció i totes les persones de suport relacionades amb els projectes Fotae i Et Formem.

Aquests últims, en els que participen 10 persones amb dificultats d’inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables, estan especialitzats en Fàbriques d’Obra de Paleta i s’estan realitzant als municipis de Vallada, Moixent i Montesa. Tanmateix, a Enguera també s’ha représ l’especialitat d’Activitats Forestals.

Aquests tallers es configuren com programes mixtos d’ocupació i treball i durant els 12 mesos que duren aquests projectes, els participants reben una determinada formació en alternança amb la pràctica laboral. La reincorporació ha consistit en la tornada a l’activitat laboral de tots els tallers d’ocupació, així com la seua formació en línia en determinats programes. 

Així mateix, els programes Fotae també s’estan executant en els municipis de Montesa, Vallada, Moixent i Rotglà i Corberà reiniciant la seua activitat dos setmanes abans que els tallers Et Formem.

Cal recordar que aquests tallers són gestionats per la Mancomunitat de Municipis La Costera – Canal i Labora i cofinançats pel Fons Social Europeu I el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.