Aquest tancament aplega una setmana després de la suspensió de les classes presencials i una vegada ja no és necessari que estiguen oberts

El Secretari Autonòmic d’Educació i Formació Professional, Miquel Soler, va informar la comunitat educativa el passat diumenge que des de hui 24 de març i fons a nova ordre quedaran tancats tots els centres educatius. Això sí, els equips directius dels mateixos estaran a la disposició dels requeriments que els faça l’administració educativa per a fer les tasques específiques que se’ls indiquen i tot el personal del centre estarà a la disposició de l’equip directiu de manera que l’atenció a l’alumnat i a les seues famílies estiga garantida i es puguen dur a terme les activitats educatives de manera no presencial.

Aquest tancament aplega una setmana després de la suspensió de les classes presencials i una vegada, segons argumenten des de la Conselleria d’Educació, ja no és necessari que estiguen oberts. Fins ara, els centres estaven oberts de 9 a 13 h amb uns serveis mínims d’una persona de l’equip directiu i una altra persona del personal d’administració i serveis per poder fer tasques de coordinació i actualització de dades per garantir l’accés a les diferents plataformes educatives.

D’altra banda, una vegada finalitzada aquesta primera setmana de l’estat d’alarma i després que el govern de la Generalitat Valenciana ha aconseguit formalitzar la comanda de tres hospitals de campanya i ha treballat per a habilitar hotels a la disposició de les necessitats sanitàries, la Conselleria d’Educació va consultar de nou als responsables de la Conselleria de Sanitat sobre la necessitat de continuar mantenint oberts els centres educatius en aquest nou escenari. Aquesta va indicar que ja no és necessari mantenir tots els centres operatius i disponibles i, que en cas de necessitar les instal·lacions d’algun centre educatiu, es comunicarà perquè puga estar en condicions d’ús per al qual determinen les autoritats sanitàries.

Més informació: http://www.ceice.gva.es/va/covid-19