L’import de la subvenció ascendeix a 240.000 € i el període d’execució s’allarga fins al 31 de març

El Pacte Territorial ha rebut una subvenció del Servei Valencià d’Ocupació (Labora) per import de 240.000 €. L’actualització del diagnòstic territorial elaborat pel Pacte el setembre de 2020, posà de manifest una realitat socioeconòmica del nostre territori determinada per l’escassetat de xarxes o mecanismes de col·laboració entre agents socioeconòmics, la significativa falta d’innovació i d’iniciatives emprenedores. 

Sobre aquesta base, el projecte experimental per a l’exercici 2021-2022 està format per quatre mòduls de treball en coherència al diagnòstic realitzat i recolzats en l’estratègia territorial. 

Acompanyament en la inserció laboral 

Atés que en projectes anteriors s’ha treballat l’orientació laboral amb joves des dels instituts d’FP amb resultats molt positius, com a primera de les línies estratègiques, es treballarà en el foment i increment de l’FP Dual. En aquest cas, s’adaptarà la modalitat que millor s’adeqüe al territori, donant-la a conéixer a les empreses i a les persones aturades sense formació. Així mateix, es continuarà amb la labor d’orientació laboral entre els col·lectius més vulnerables. 

Foment de la cultura emprenedora i atenció a l’emprenedor 

En aquesta línia de treball, el personal tècnic especialitzat en desenvolupament empresarial contractat a aquest efecte, durà a terme l’assessorament a les persones emprenedores des de la generació de la idea fins a la constitució i posada en marxa de l’activitat empresarial. 

Innovació en producte 

En aquesta línia d’acció es donarà impuls a l’agricultura comercial sostenible i a la transformació dels productes agraris. 

Venda de proximitat 

Relacionat amb el punt anterior, les actuacions proposades parteixen d’una anàlisi prèvia de la situació de la venda de proximitat i tindran dues orientacions diferenciades. D’una banda, cap als productors i per una altra, cap als consumidors. Mitjançant diferents jornades teoricopràctiques, es tractarà de donar a conéixer i crear els mitjans per a l’aprofitament dels avantatges de la venda de proximitat i el seu desenvolupament. 

«Amb la posada en marxa d’aquest sisé projecte queda patent la importància de crear sinergies entre els agents socieconòmics del territori per a obtindre una finalitat comuna, el foment de l’ocupació entre el col·lectiu més jove i les persones més vulnerables» ha manifestat la presidenta del Pacte M. José Tortosa. 

Cal recordar que aquest projecte està emmarcat en les ajudes EMPACE 2020 de Labora, destinades a fomentar els Acords Territorials en matèria d’Ocupació i Desenvolupament Local a la Comunitat Valenciana. El Consell està compost per les Mancomunitats de La Costera-Canal i La Canal de Navarrés, i associacions empresarials com Adexa, Xàcex i Associem Canals, així com els principals sindicats del territori, CCOO i UGT.