La licitació del col·legi es desbloqueja i el proper dilluns la mesa de contractació obrirà les propostes de les 7 empreses que es van presentar

El Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals del Ministeri d’Hisenda (TACRC) ha desestimat el recurs interposat pel Col·legi d’Arquitectes de València contra el procés de licitació del projecte per a la construcció del nou centre d’Educació Especial Pla de la Mesquita a Xàtiva. Aquest futur centre és la major inversió que el Pla Edificant contempla a la ciutat, amb més de 6.000.000 d’euros pressupostats.

Amb aquesta resolució, la licitació del col·legi es desbloqueja i en conseqüència, el proper dilluns la mesa de contractació de l’Ajuntament de Xàtiva obrirà les propostes de les 7 empreses que es van presentar en aquest procés públic.

Cal recordar que l’11 de desembre de 2019, es va publicar l’anunci relatiu al contracte de serveis de redacció de projecte i direcció de l’obra de construcció, del Centre d’Educació Especial Pla de la Mesquita. El 19 de desembre de 2019, el Col·legi Oficial d’Arquitectes de la Comunitat Valenciana va presentar un recurs especial en matèria de contractació contra els plecs que havien de regir la referida licitació. El 20 de gener, el Tribunal Administratiu Central, va suspendre el procés de licitació.

La resolució d’aquest Tribunal declara que en el procés de contractació promogut per l’Ajuntament “no s’aprecia la concurrència de mala fe o temeritat en la interposició del recurs”, pel que no s’aplicaran sancions al Col·legi d’Arquitectes de València.