El Síndic també ha demanat a l’Ajuntament un informe en el qual s’indicarà la resposta donada als escrits d’accés

El Grup Municipal Popular de l’Ajuntament de Moixent ha demanat l’empar del Síndic de Greuges, Defensor del Poble valencià, perquè facilite l’Ajuntament de Moixent l’accés a la documentació sol·licitada en diversos escrits durant 2019 i 2020.

Recentment l’Ajuntament ha rebut l’escrit del Síndic de Greuges pel qual insta l’equip de govern (PSOE) a atendre la petició de la formació política popular. Per a cerciorar-se del compliment d’aquesta sol·licitud, el Síndic també ha demanat a l’Ajuntament un informe en el qual s’indicarà la resposta donada als escrits d’accés i, en cas que aquesta contestació no s’hagués produït, una justificació dels motius pels quals no hagi estat possible facilitar la documentació.

Des del grup municipal popular titllen d’insostenible la situació, pel fet que porten ocultant informació a l’oposició i adverteixen que estan entorpint la labor de recerca a l’executiu municipal.

Mitjançant nota de premsa, asseguren que la llei és molt clara: l’accés a la documentació municipal s’ha de donar en cinc dies després de la sol·licitud i l’Ajuntament ha de posar els mitjans per a complir la llei.

El Grup Municipal Popular informen  que el PSOE no sols no han contestat a la informació requerida, sinó que estan entretenint-los per diferents departaments de l’Ajuntament.

Finalment declaren que la supervisió de l’activitat de les administracions públiques es manté, fins i tot, davant la declaració de l’estat d’alarma, ja que resulta indispensable tant per a la protecció de l’interès general com per a la supervisió del funcionament bàsic dels serveis públics.