El període mitjà de pagament a proveïdors de l’Ajuntament de Xàtiva se situa en 11,76 dies

L’Ajuntament de Xàtiva va donar comptes en l’últim plenari de la informació econòmica referent al segon trimestre 2023, on destaquen tant el període mitjà de pagament com l’endeutament municipal. 

Segons va destacar el regidor d’Hisenda Ignacio Reig, «Continuem amb unes xifres fantàstiques pel que fa al període mitjà de pagament, el que suposa que la gestió de tresoreria de l’Ajuntament està sent molt bona, i també va remarcar que actualment el període mitjà de pagament a l’Ajuntament de 

Xàtiva es troba en 11,76 dies, molt per davall del màxim permés per la llei, que és de 30 dies. 

Escoltem al regidor d’Hisenda, Natxo Reig: 

Pel que fa a l’endeutament municipal, l’Ajuntament ha tancat el segon trimestre de l’any amb un deute viu de 10,85 milions d’euros, una xifra consolidada en la ràtio d’estabilitat pressupostària que estableix que el deute no pot superar el 60% dels recursos nets anuals, que en aquest exercici estan al voltant dels 30 milions d’euros. 

En aquest sentit, l’Ajuntament de Xàtiva va aprovar al plenari municipal una modificació del pressupost amb la qual es dotaran 400.000 euros per a una amortització anticipada de deute. 

Segons indica el govern municipal, en l’auditoria del deute de l’Ajuntament, realitzada l’any 2015, Xàtiva tenia un deute superior als 25 milions d’euros esdevingut durant l’etapa de l’anterior govern. Des d’aleshores, s’ha anat reduint anualment amb amortitzacions periòdiques que el situen actualment per davall dels 11 milions d’euros.