El Partit Socialista titlla d’irresponsabilitat política el vot en contra de Xàtiva Unida i Partit Popular

L’Ajuntament de Xàtiva va portar al plenari del passat 27 de març la modificació a ús sanitari de l’únic terreny possible a la zona est, segons l’equip de govern, que pot albergar el nou centre de salut: la parcel·la adjacent al centre d’educació infantil Teresa Coloma. Aquesta parcel·la es veurà modificada, agafant la part del solar que actualment és vorera enjardinada al passeig del Ferrocaril per a redistribuir-la i garantir l’activitat habitual dels projectes educatius del col·legi públic d’educació infantil. Per tant, la decisió de la ubicació del nou centre de salut, la qual ha estat informada constantment a la comunitat educativa, no alterarà en absolut l’activitat habitual del centre educatiu, i convertirà aquest espai urbà en un punt referent de serveis públics de la ciutat on quedaran ubicats edificis de sanitat i educació pública.

Cal remuntar-se a l’inici on es va buscar la nova ubicació del nou centre de salut, i on es va analitzar l’opció del parc caní adjunt a la plaça de bous de la ciutat. Aquesta va ser considerada per les persones tècniques com a un solar d’alta complexitat urbanística per les diferents casuístiques públic-privades que hi té, qüestió que retardaria molts anys la construcció del nou espai sanitari. A més, altra prioritat que es va analitzar hi va ser al nucli antic, zona on hi havia una parcel·la a la darrera de la muralla del Jardí del Bes contemplada per a un centre de salut però que durant els anys de govern del Partit Popular es va dedicar a la construcció d’un edifici privat de vivendes. Actualment, ubicar un centre al nucli antic, provocava que la inversió de la compra de l’únic solar que per les dimensions ho possibilitava triplicara el cost del nou centre de salut, sent el cost de la compra d’un solar privat dues vegades més alt que la mateixa inversió en la construcció de l’edifici sanitari.

És per tant que, en aquest punt de partida, la modificació a ús sanitari del terreny públic adjacent al col·legi Teresa Coloma al plenari municipal del passat dissabte 27 de març era l’única oportunitat per a tindre un necessari centre sanitari nou a la zona est de la ciutat, ja que a més el pressupost de la Generalitat està condicionat als Fons Europeus.

El PSPV-PSOE de Xàtiva titlla d’una absoluta irresponsabilitat política el vot contrari de Xàtiva Unida i PP. També, els i les socialistes qualifiquen d’induïda, artificial i partidista la constant polèmica que els partits de l’oposició han provocat al voltant de la ubicació del nou centre de salut, buscant en tot moment una confrontació social i rèdit polític, i no un benefici col·lectiu per a la ciutat.