Segons els socialistes el pressupost presentat no continua amb els tres eixos principals de la passada legislatura amb govern progressista 

Divendres passat es va celebrar sessió extraordinària del ple de la Corporació Municipal de l’Alcúdia de Crespins per a l’aprovació del pressupost de l’exercici 2024 que va comptar únicament amb els vots favorables del govern municipal del PP. Els comptes disminueixen en un context d’inflació resultant 4.779.159 euros, un 2% inferiors a les de l’exercici passat i es redueixen en apartats fonamentals per al PSPV-PSOE. 

Segons els socialistes el pressupost presentat no continua amb els tres eixos principals de la passada legislatura amb govern progressista com eren la cobertura social, la reactivació socioeconòmica i les inversions necessàries per al municipi. 

D’aquesta manera, el pressupost de l’any anterior va ampliar la visió social per a combatre la situació d’incertesa amb més ajudes d’emergència, partides d’assistència social i programes de serveis socials i igualtat. Aquestes partides en aquest exercici es veuran reduïdes segons els comptes aprovats pels populars. Així, es veuen minorades en més d’un 35% les ajudes als col·lectius més vulnerables i la partida d’igualtat es redueix quasi en un 20%. Pel que fa a l’apartat de promoció econòmica es produeix una retallada en recursos per a activitats comercials superior al 30%, les ajudes per a la reactivació econòmica destinades als bons de consum disminueixen un 20% i les destinades a la promoció turística un 80%. 

D’altra banda, el capítol d’inversions també sofreix una retallada superior als 100.000 euros. A més a més, segons el PSPV no es reforça el teixit associatiu local mentre s’augmenta la despesa discrecional de les regidories de festes, esports i joventut. El pressupost sí que assumeix l’actualització del 2,5% de les retribucions salarials de l’equip de govern actual que ja van augmentar més d’un 10% a principis de la legislatura respecte a les de l’executiu anterior. 

Segons els socialistes es tracta d’un pressupost restrictiu per al conjunt de la ciutadania en un escenari d’incertesa econòmica per l’actual situació geopolítica i de pujada de preus generalitzada. Tots els governs haurien de continuar amb les mesures anticrisi iniciades amb anterioritat i no abandonar-les com fa l’actual govern local. 

És un pressupost que no generarà creixement ni noves oportunitats per als ciutadans i ciutadanes, que penalitza les polítiques socials, la igualtat i la promoció socioeconòmica del municipi i no incorpora les inversions necessàries per al poble, afegeixen els socialistes de l’Alcúdia de Crespins.