La presentació de propostes s’ha de fer íntegrament a través del web participa.xativa.es

Una volta constituït el grup Motor del decideix Xàtiva 2020 el passat mes de gener, es va realitzar una campanya informativa i una sèrie de tallers d’elaboració de projectes, dividits en sectors com ara Urbanisme i Mobilitat, Joventut i Perspectiva de Gènere, que finalitzen el proper divendres 28 de febrer.

Realitzats els primer passos, a partir del dilluns 24 de febrer, i fins el 6 de març, s’obri el termini per a realitzar propostes d’inversions a través del procés participatiu «Decideix Xàtiva 2020», que aporta 300.000 euros per a destinar-los a la millora de Xàtiva. En la fase de presentació i validació ciutadana de propostes, tenen cabuda inversions de qualsevol àmbit de competència municipal, com per exemple la renovació o creació d’equipament, la millora d’un espai públic, l’adquisició de mobiliari o la creació de webs i aplicacions.

Les propostes hauran de complir una sèrie de condicions com ara la promoció de la Declaració Universal dels Drets Humans i el bé comú, la justícia social, la dimensió educadora i amb visió de futur, la igualtat amb perspectiva de gènere, la protecció del patrimoni natural o el foment de la mobilitat sostenible i accessible. Es valoraran especialment els projectes que nasquen d’iniciatives grupals o col·lectives, no podent superar el 50% del total de la partida de pressupost participatiu (150.000 euros).

La regidora de Participació, Lena Baraza, ha explicat altres de les condicions a tenir amb compte en la presentació de projectes, i ha animat a participar la ciutadania.

La presentació de propostes s’ha de fer íntegrament a través del web participa.xativa.es, i totes aquelles persones i col·lectius interessats poden telefonar al 96 228 98 47. Cal destacar que es crearà una Junta electoral formada per personal funcionari de l’Ajuntament de Xàtiva, que vetlarà per la transparència i l’objectivitat del procés.