Marcos Sanchis: “amb els 200.000 € gastats en l’ampliació del pàrquing de l’hospital es podrien arreglar molts camins rurals o de Bixquert ”.

El PP ha reclamat al govern socialista l’actuació en els camins del terme municipal. Els populars critiquen l’abandó que sofreixen els vials de les zones rurals així com els de la zona de Bixquert. Segons indiquen, les foradades, les rases i el desgast de l’asfaltatge fa que la conducció per aquests camins siga perillosa per als conductors.

Per al regidor popular Marcos Sanchis “amb els 200.000 euros que el govern del Sr. Cerdà es gastarà en l’ampliació del pàrquing de l’Hospital, podrien haver-se arreglat molts camins del terme municipal, molts d’ells totalment intransitables. Però, lamentablement el Sr. Cerdà, anteposant la seua filiació política als interessos generals dels xativins, ha estat incapaç d’exigir que la Conselleria de Sanitat assumís la construcció del pàrquing, havent-la que pagar els veïns de Xàtiva en detriment d’altres actuacions importants per a tots”.

Marcos Sanchis recorda que “l’Ajuntament va adquirir els terrenys per al pàrquing de l’hospital el març de 2019, i a l’octubre els va cedir a la Conselleria de Sanitat. El desembre de 2020, el PP va presentar una moció en el ple per a exigir-li a la Conselleria de Sanitat la construcció de l’ampliació del pàrquing que el govern socialista del Sr. Cerdà va rebutjar. Finalment, després de més de tres anys serà l’Ajuntament el que escometrà les obres per la negativa de la Conselleria, en perjudici d’altres obres prioritàries per a Xàtiva.