Segons el grup popular, Salut Pública revela que el govern de Roger Cerdà no disposa d’un protocol d’autocontrol i gestió del proveïment de l’aigua actualitzat en Torre d’En Lloris

El portaveu del Partit Popular de Xàtiva, Marcos Sanchis, afirma que ha descobert un informe de salut Pública en el qual s’estableix la prohibició del consum de l’aigua de la Torre de Lloris per a les dones embarassades i els bebés, des de juliol de 2022, i ha qualificat “d’una gravetat absoluta el menfotisme de l’equip de govern del PSOE que denuncia fins al mateix informe de Salut Pública, deixant negre sobre blanc que no s’ha realitzat cap mesura correctora per a disminuir-los nitrats en la zona de proveïment”. Escoltem a Marcos Sanchis: 

El regidor popular ha acusat Roger Cerdà d’estar jugant a la ruleta russa amb els veïns de Torre d’En Lloris sense prendre cap mesura per a pal·liar la situació” i d’ocultar que l’aigua no era apta per a part de la població als veïns de la Torre de Lloris, quan l’informe de Salut Pública parla que la zona es troba actualment en risc mitjà-alt. Sanchis es pregunta a què està esperant l’alcalde de Xàtiva per a informar els veïns i afirma que estem davant un cas d’irresponsabilitat majúscula”. 

El regidor popular ha afegit que Salut Pública “acoloreix la cara al govern municipal més enllà del problema de l’excés de nitrats, ja que l’informe revela que no es disposa d’una planificació anual d’analítiques d’autocontrol correcta, sent l’última anàlisi del consistori de març de 2023. Segons el grup popular, Salut Pública revela que el govern de Roger Cerdà no disposa d’un protocol d’autocontrol i gestió del proveïment de l’aigua actualitzat en Torre d’En Lloris, i que falta la data de l’última neteja del depòsit de capçalera o que no està penjada la fitxa de seguretat del biocida que s’utilitza en el tractament de l’aigua”. 

Finalment, el portaveu popular ha afegit que Salut Pública ha donat un termini a l’Ajuntament per a esmenar aquests errors, “o es procedirà a iniciar el corresponent expedient sancionador”.