Els populars asseguren que el govern socialista abusa del pagament de productivitats a treballadors afins creant una “xarxa clientelista”

El Partit Popular de Xàtiva denúncia els excessos del govern socialista en matèria d’hores extraordinàries i pagament de productivitats, segons es dedueix de l’informe realitzat pel Departament d’Intervenció i Secretaria de l’Ajuntament de Xàtiva.

Segons declaren des del grup municipal, en el citat informe es realitzen retrets molt durs a la gestió de l’equip de govern en matèria de personal. Així ho explicava Maria José Pla, portaveu del Partir Popular de Xàtiva.

Entre els expedients en matèria de personal analitzats i fiscalitzats en l’informe d’intervenció-secretària destaquen les hores extraordinàries del servei d’Aigües potables com també l’expedient del pagament d’hores extraordinàries de la Policia local. En relació a les productivitats pagades per l’assistència a FITUR 2019 pel govern, per part d’Intervenció i Secretaria s’informa negativament ja que les quanties a pagar no estan justificades, i no existeixen indicadors mesurables de compliment d’objectius.