Marcos Sanchis: “L’alcalde menysprea a docents i AMPA del Teresa Coloma”

El Partit Popular de Xàtiva ha qüestionat la postura que ha mantingut en tot moment l’Alcalde amb la direcció del centre i l’AMPA del col·legi Teresa Coloma a compte de l’emplaçament del Centre de Salut Xàtiva II. I així li ho van fer saber en la passada comissió de foment on l’Alcalde va comparéixer per a explicar als regidors el punt sobre la modificació del PGOU, que suposa canviar l’ús dotacional de la parcel·la del Teresa Coloma passant de sòl educatiu a assistencial sanitari, per a poder albergar el Centre de Salut, així com la seua nova orientació.

El regidor Marcos Sanchis, va preguntar a l’Alcalde si la nova proposta havia sigut traslladada a l’equip de directiu i AMPA del col·legi i què els semblava aquesta nova proposta, i l’Alcalde va contestar que l’equip directiu no tenia res a opinar i que amb l’AMPA no hi havia res a parlar. Per a Sanchis (PP) “aquest tipus d’actituds tan criticades en el passat per Roger Cerdà revelen la supèrbia en la qual definitivament s’ha instal·lat l’Alcalde, alié a qualsevol possibilitat d’aconseguir solucions de consens”. 

Per als populars, que la construcció del Centre de Salut Xàtiva II en la zona est de la ciutat és una necessitat no ho discuteix ningú, però precisament per això es deu aconseguir el màxim consens no sols polític sinó també social entorn d’aquesta qüestió. Sobre tot, si la decisió sobre la seua ubicació afecta, com és el cas, a un col·lectiu especialment sensible com és un centre escolar d’educació infantil la singularitat de la qual és reconeguda i benvolguda per tots. 

Però l’Alcalde, segons afirmen des del PP, lluny de mostrar-se empàtic, des del primer moment ha menystingut i menyspreat tant als docents com als pares i mares dels alumnes desoint les seues reivindicacions i les seues propostes alternatives així com les apuntades des dels grups de l’oposició.

Perquè, mentre el govern de Roger Cerdà porta més d’un any amb el problema de la ubicació del Centre de Salut sense buscar alternatives, des del Partit Popular assenyala Sanchis, “hem oferit solucions alternatives per a la construcció del Centre de Salut en altres parcel·les com en el seu moment plantegem la possibilitat de destinar a tal fi l’edifici de l’hotel Murta donat el seu llarg període d’inactivitat i la setmana passada li vam plantejar la possibilitat de la parcel·la de l’actual piscina Murta, per tractar-se d’una parcel·la totalment rectangular i que podria portar de pas a una remodelació integral de tot aqueix espai actualment infrautilitzat”.