Sanchis (PP): “Els veïns de bixquert tenen por pels robatoris, per això proposem instal·lació de càmeres de seguretat i presència policial”

Segons el Partit popular de Xàtiva, s’estan comentent robatoris en les últimes setmanes, i alguns d’ells amb persones dins dels seus domicilis. El mes de març passat el Partit Popular ja va alertar de la necessitat de prendre mesures per a atallar els robatoris en Bixquert, i segons indiquen, davant la passivitat del govern del Sr. Cerdà, tornen a demanar que s’actue. 

Segons el regidor Marcos Sanchis, “la gent en Bixquert té por, ja no pots estar tranquil a la teua casa. Per això és la nostra obligació com a servidors públics donar seguretat als nostres veïns a Xàtiva i en Bixquert. Per això des del Partit Popular es proposen tres mesures. La primera és que la policia local patrulle per Bixquert, és necessari que es veja més presència policial en la zona, la caseta de la policia local està sempre tancada. En segon lloc, que existisca coordinació entre els cossos de policia local, policia nacional i guàrdia civil per a actuar en la zona. I, en tercer lloc, instal·lar càmeres de seguretat en els accessos dels camins més importants per a prevenir els robatoris. No ens serveix que l’alcalde ens diga que tranquil·litat que som una ciutat segura, necessitem que s’afronte la realitat i que es prenguen mesures efectives”. 

Segons el PP, amb la instal·lació de càmeres de vigilància en la zona dels contenidors de fem, es produiria també un efecte dissuasiu en el mal ús dels punts de recollida, ja que cada setmana es produeixen abocaments prohibits en aqueixes zones, que amb la instal·lació de càmeres de seguretat s’evitarien.