Pilar García: “Li exigim a la regidora Sinisterra que complisca el conveni signat amb Una Huella en el Corazón”

El Partit Popular denúncia, a través d’una nota de premsa, que l’equip de govern local es desentenga del control de les colònies felines a la Ciutat. De fet, segons recorden els populars, en l’Ordenança Municipal reguladora de la Tinença i Protecció d’animals, s’estableix que la recollida d’animals abandonats i extraviats i la seua retirada de les vies i espais públics és responsabilitat de l’Ajuntament.

Amb tal fi, expliquen des del PP local, l’Ajuntament de Xàtiva va signar un conveni de col·laboració amb l’Associació Una Huella en el Corazón per a realitzar entre diferents tasques la de controlar la població de les colònies felines de la ciutat mitjançant la captura de les gates i la seua posterior esterilització  per part dels veterinaris. Per al bon fi d’aquestes tasques es va reconéixer en el conveni signat una dotació econòmica de 3.000€ anuals que l’Ajuntament per mitjà de la regidora socialista Reme Sinisterra ha deixat d’assignar enguany malgrat la vigència d’aquest  .

Segons afirmen els representants populars, aquesta parenceria d’irresponsabilitat de la regidora socialista, no sols ha deixat a l’Associació col·laboradora sense recursos per a dur a terme les seues tasques posant en perill la bona faena realitzada fins ara sinó que amb la seua intransigent actitud genera un risc seriós de salut pública per a la ciutat perquè el propi Ajuntament tampoc ha assumit el que es disposa en l’article 38 de l’Ordenança municipal sobre l’actuació i procediment que ha de seguir-se en la recollida i retirada de la vies públiques d’animals abandonats com així haguera d’haver sigut en deixar de forma unilateral sense efecte el conveni de col·laboració signat.

En aquest sentit, Pilar García, regidora del Partit Popular,ha assenyalat que “Sinisterra hauria de canviar la seua actitud davant aquest tema que ens ocupa i ens preocupa a tots, i tindre un altre tarannà per a poder-se reunir i entendre’s, ja que es tracta d’una responsabilitat que finalment recau sobre ella com a regidora delegada, per això li demanem que complisca el conveni signat”.