Roger Cerdà va manifestar que des del govern municipal s’han estat estudiant altres alternatives per tal d’ubicar el nou centre de salut

Passat dissabte, el plenari municipal de Xàtiva va aprovar una moció presentada pel grup municipal Ciutadans Xàtiva per a l’estudi d’alternatives a la construcció d’un centre de salut a Xàtiva, que ha comptat amb el suport d’aquesta formació i del PSPV-PSOE, i l’abstenció de Xàtiva Unida i del Partit Popular, tot i que segons informen des de l’ajuntament, aquests dos grups municipals havien presentat conjuntament una altra moció que buscava la paralització de l’expedient de construcció amb posterior termini d’estudi, que finalment ha estat rebutjada amb els vots en contra del PSPV-PSOE i l’abstenció de Ciutadans.

L’alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, va manifestar en la seua intervenció, que des del govern municipal s’han estat estudiant altres alternatives per tal d’ubicar el nou centre de salut. La primera d’elles; els terrenys junt al CRIS i al CEEM, que van ser desestimats per la pròpia Conselleria de Sanitat, al tractar-se d’un espai que no es trobava al nucli urbà de la ciutat. La segona opció era uns terrenys edificables i privats, ubicats junt a la Muralla de la zona est de la ciutat, adquisició complexa i amb un cost de 4 milions d’euros, segons els tècnics municipals, i un temps d’expropiació d’uns dos anys. Altres dues alternatives són, una parcel·la ubicada a la part posterior de l’Escola Oficial d’Idiomes, i una altra junt a la plaça de bous, on actualment hi ha un espai per als gossos. 

L’alcalde de la ciutat, Roger Cerdà també va donar compte del perquè es va prendre, inicialment, la decisió sobre la ubicació del nou Centre de Salut, deixant patent que no és qüestió d’un capritxo, sino d’un estudi i un debat.

Respecte a la parcel·la ubicada junt al Teresa Coloma, Cerdà assenyalava que al ser de propietat municipal i d’ús públic dotacional, no suposaria cap cost i el procediment podria iniciar-se en uns sis mesos, i ha indicat que els metres que es perdrien, per un costat, es podrien ampliar per un altre, no perdent espai escolar. 

Tot i que s’estudien les diferents alternatives, l’equip de govern assegura que aquesta proposta és la més viable amb independència de l’informe d’Educació, que conté algunes inexactituds per les quals s’ha obert un diàleg amb Conselleria, ja que és quí ha d’emetre els corresponents informes d’adequació. Informe que ha estat un dels arguments dels partits de l’oposició, per tractar d’aprovar la paralització de l’expedient de construcció del Centre de Salut junt al Teresa Coloma.

El regidor del PSPV-PSOE Ignacio Reig, també va explicar que no es tancaran els camins per a l’estudi d’alternatives, però també va declarar que; la responsabilitat dels polítics és defensar l’interès general, i hui per hui la parcel·la junt al Teresa Coloma és l’única parcel·la viable. Que altres opcions són benvingudes, però les alternatives suposen comprar parcel·les a tercers, expropiar altres, dependre d’altres administracions, canviar la titularitat dels terrenys i una demora que no es poden permetre.