Amb aquest canvi, acordat amb els sindicats, es disposarà de 2.000 hores anuals més per sumar-les al treball habitual de la Policia

El plenari municipal de Xàtiva ha aprovat, amb els vots favorables del PSPV- PSOE, Xàtiva Unida i VOX, i l’abstenció del Partit Popular, una modificació puntual de la relació de llocs de treball amb la qual s’incrementaran i milloraran els recursos del servei de la Policia Local, després de l’avaluació de les necessitats de recursos humans i materials. 

Aquesta millora s’ha acordat en la Mesa Policial amb els dos sindicats, passant a continuació a la Mesa global de l’Ajuntament i posteriorment a la Comissió de Règim Interior. La modificació permetrà disposar, durant el 2024 i de manera estructural, de 2.000 hores per a sumar-les al treball que fa habitualment la Policia Local, la qual estarà millor gratificada alhora que la ciutadania de Xàtiva comptarà amb una major seguretat. 

Segons ha manifestat la regidora del PSPV-PSOE i responsable de la Policia Local, Xelo Angulo, «La mesura ha sigut possible gràcies als voluntaris que s’han sumat al nou model policial que volem implantar a la nostra ciutat, i que hem iniciat amb el servei de policia de proximitat als barris per tal d’evitar al màxim les hores extraordinàries, de manera que les hores es retribuïsquen de manera adequada a agents, inspectors i oficials que atendran totes les demandes de la ciutat, especialment durant els grans esdeveniments». La regidora ha remarcat que «les jornades amb major càrrega de treball s’havien regulat fins ara amb hores extraordinàries, perquè el volum d’activitat, amb la plantilla actual, era molt difícil de cobrir». 

A més a més, el plenari municipal també ha aprovat una modificació pressupostària per tal de dotar d’equipament el nou pavelló Pilar Larriba Sala i facilitar la liquidació final de les obres de construcció. En total s’incorporen 150.000 euros dels quals 40.000 es deriven a la partida de desdoblament del pavelló i 110.000 euros per a l’equipament del material esportiu. A més a més, se suma un crèdit extraordinari de 6.500 euros per a l’adquisició d’un vehicle per a la Brigada de Serveis Municipals i un suplement de crèdit per al centre d’estimulació primerenca per valor de 15.000 euros. Aquest punt s’ha aprovat amb els vots favorables del PSPV-PSOE i Xàtiva Unida, i les abstencions del PP i de VOX. 

També s’han aprovat altres punts com ara la designació dels representants del sindicat CCOO al Consell Municipal de les Dones per la igualtat o l’aprovació dels preus públics per a les funcions programades al Gran Teatre i al CCX durant els mesos de febrer a abril del present any.