També s’ha aprovat declarar el 2024 com a any Estellés a Xàtiva i una moció sobre l’aigua presentada per l’equip de govern

El plenari municipal va aprovar ahir per unanimitat l’expedient per a la contractació dels serveis de neteja viària i recollida de residus sòlids urbans per procediment obert. Segons va explicar la regidora de Gestió de Residus i Neteja Viària Maria Beltrán «Es tracta del contracte més important, econòmicament parlant, de tota la legislatura, a més de ser un contracte d’absoluta necessitat i urgència». 

La portaveu de Xàtiva Unida Amor Amorós va indicar que «esperem que este inici d’expedient done pas a un nou model de neteja que faça que la ciutat estiga més ben cuidada, que els residus que generem es reaprofiten al màxim i en què l’únic que reduirem són les emissions dels vehicles per tenir un aire més net. L’aplicació del nou contracte suposarà més inversió i més treballadors i treballadores per arribar a més llocs amb més freqüència i escoltant de primera mà el que vol contínuament la ciutadania: millors actuacions de neteja i de manteniment de l’espai públic». 

Per la seua part, el regidor del Partit Popular Eduardo Llopis va protagonitzar una crítica intervenció que va començar felicitant-se irònicament de què «per fi, després de més d’un any es porte a aprovació el contracte de neteja». Llopis va assegurar que «estar més d’un any sense aquest contracte no és convenient per a una ciutat com Xàtiva». El regidor popular va acusar al govern municipal de negligència, dient que «amb vostés una anomalia esdevé normalitat. La seua trajectòria en matèria de contractació i d’execució de contractes els avala i no precisament per a bé», passant a relacionar una extensa relació d’allò que va qualificar de «fiascos» de la gestió municipal. L’alcalde, qui va instar repetidament a Llopis a centrar-se en la qüestió del debat, va respondre al popular que «nosaltres el que no fem és adjudicar a dit a les empreses amigues que després, presumptament, es dedicaven a finançar a algun club esportiu i contractar a dit perquè després n’hi haja casos de corrupció. Nosaltres complim estrictament amb la legislació». 

Finalment, el portaveu de VOX Francisco Suárez va declarar que «ens congratulem que per fi es puga licitar el contracte de neteja i que es millore la qualitat del servei perquè és del que més és queixa la gent». 

Al plenari també es van aprovar altres punts com ara el dictamen relatiu a l’increment de les retribucions del personal empleat públic de l’Ajuntament, una nova modificació de crèdits, el dictamen relatiu a la modificació de les bases d’execució del pressupost 2024, l’aprovació de la previsió i planificació de l’actuació delegada per a executar la construcció del Centre de Dia per a persones amb diversitat funcional emmarcat en el Pla Convivint, punts aprovats per unanimitat; i l’adhesió a la declaració institucional de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, en commemoració del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, amb l’abstenció de VOX. 

El plenari municipal va aprovar també dues mocions tractades en la vesprada de hui. D’una banda, es va donar llum verda a la declaració de l’any 2024 com a any Estellés a Xàtiva amb els vots favorables del PSPV-PSOE, Partit Popular i Xàtiva Unida i el vot contrari de VOX; sumant-se així als altres 63 municipis on es valorarà la figura d’un dels poetes valencians més importants. A la moció es fa esment de la relació que Estellés va tindre amb Xàtiva, on va participar en un grapat d’aplecs, trobades, vetllades literàries i passejades, moltes de les quals quedaren reflectides en el llibre «Xàtiva», editat en 1980 per Amics de la Costera i il·lustrat per Joan Ramos. Dos dels poemes d’aquest llibre foren musicats per Ovidi Montllor i han esdevingut un símbol per a la ciutat. 

D’altra banda, es va tractar també una moció presentada pel Partit Popular al voltant de la renovació integral de la xarxa d’aigua potable, la qual va ser rebutjada amb els vots contraris de PSPV-PSOE i Xàtiva Unida, ja que en el seu lloc es va aprovar una moció en aquest sentit presentada per part de l’equip de govern, però amb algunes esmenes. 

Entre els acords subscrits en aquesta moció es troba l’elaboració d’un Pla d’Actuació per a la renovació integral de la xarxa de distribució d’aigua potable i sanejament de la ciutat, un projecte previst a llarg termini, per això ha d’implicar a totes les forces polítiques municipals, i finançat amb fons propis i amb totes aquelles subvencions i ajudes que es puguen rebre des d’altres institucions. La moció contempla també una especial atenció a les persones afectades en els seus habitatges per les filtracions i humitats provocades pel servei públic, especialment en els casos de persones majors i persones afectades per l’escletxa digital, i el compromís d’informar a la població respecte a les intervencions que es duran a terme amb aquest Pla, amb especial atenció al veïnat del centre històric. Aquesta moció esmenada es va aprovar amb els vots favorables del PSPV-PSOE, Xàtiva Unida i VOX, i amb l’abstenció del Partit Popular.