El punt, que va ser aprovat amb l’abstenció de VOX, busca planificar l’establiment de subvencions garantint la transparència

El plenari municipal corresponent al mes de gener va aprovar dijous passat, amb el vot favorable del PSPV-PSOE, Partir Popular i Xàtiva Unida, i l’abstenció de VOX; el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Xàtiva per als exercicis pressupostaris 2024-2026. 

La motivació d’aquest Pla és la planificació pel que fa a l’establiment de subvencions, el termini per a la seua consecució, els costos previsibles i les seues fonts de finançament, supeditant-ho al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària. Es tracta d’un pas més en el procés de transparència de l’administració pública, ja que obliga que la gestió d’aquestes subvencions es realitze d’acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat i igualtat i no discriminació, així com l’eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l’Administració.

Escoltem al portaveu socialista Ignacio Reig, valorant aquest acord: