Roger Cerdà anuncia una nova fase dels bons comercials després d’octubre en què podran adherir-se noves empreses

El plenari de l’Ajuntament de Xàtiva celebrat dissabte ha donat llum verda al nou Pla Director Smart City per a la ciutat, un document que traça el full de ruta per a la transformació i actualització digital de l’Ajuntament. Es tracta d’un document guia que estableix el camí a seguir en l’evolució de Xàtiva cap al concepte de «ciutat intel·ligent», que es recolza en la innovació i les noves tecnologies per a aconseguir, a tenor del que estableix el document d’anàlisi previ, «un creixement intel·ligent, sostenible i integrador», millorar la qualitat de vida, la informació, participació, prestació de serveis públics i capacitat competitiva del teixit empresarial de la ciutat, entre d’altres objectius generals.

El pla director va ser aprovat per unanimitat, encara que inicialment els grups de l’oposició, Xàtiva Unida i Grup Popular, manifestaren la seua voluntat d’abstenir-se en la votació per no haver estat inclosos en la mesa de seguiment d’aquest pla smart city. El regidor de Modernització, Ricardo Martínez, va demanar “paciència”, ja que segons la seua intervenció “ara és el moment de crear la plataforma, l’òrgan de gestió, aprovar una nova ordenança. Queda molt de camí per recórrer”. Finalment, l’alcalde Roger Cerdà va aclarir que “som favorables a l’entrada dels grups polítics en la mesa de seguiment. Estem veient com ara és més important que mai la necessitat de l’atenció electrònica als ciutadans”. Al remat, tant Xàtiva Unida com Partit Popular canviaren el sentit del seu vot, produint-se així la unanimitat.

El Pla Director Smart City arreplega tota una sèrie de mesures tendents a millorar l’eficiència de la gestió municipal a través de l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació, establint a tal fi una planificació a curt, mitjà i llarg termini. Parteix d’un anàlisi previ del context que aporta una visió general de la ciutat de Xàtiva centrada en la seua vessant tecnològica. El pla director estableix una sèrie d’objectius, reptes, plans d’acció i actuacions, organitzades en distints plànols relacionats amb la gestió municipal, com ara governança local, promoció econòmica, mobilitat, medi ambient, gestió de recursos hídrics i energètics, formació, accés a noves tecnologies o participació ciutadana.

Les 19 primeres actuacions plasmades al Pla Director Smart City estan organitzades en períodes d’implantació a curt, mitjà i llarg termini, encara que algunes d’elles es consideren prioritàries, com ara la creació d’un nou portal web municipal, la implantació d’una xarxa wifi pública en espais municipals i la implantació d’un nou software de gestió per a la Policia Local.

Suspensió de la taxa de terrasses

De la mateixa manera, també fou aprovada per unanimitat la suspensió puntual de les tarifes d’ocupació de les terrasses d’hostaleria per a l’exercici 2020. En el debat d’aquest punt, el portaveu de Ciudadanos, Juan Giner, va reclamar l’elaboració d’un cens local de comerços i noves ajudes per a empreses i famílies afectades per la pandèmia de la Covid-19. Per la seua banda, la portaveu popular, María José Pla, es va mostrar favorable a recolzar “totes aquelles mesures que beneficien als ciutadans de Xàtiva”. Finalment, el portaveu de Xàtiva Unida, Miquel Lorente, va reivindicar una nova convocatòria de la comissió de treball per arbitrar noves mesures per fer front a la crisi provocada per la pandèmia.

L’alcalde Roger Cerdà va respondre que, malgrat no haver-se fet públic, el cens local de comerços existeix ja i s’ha fet servir per a l’estudi de situació del comerç local durant els mesos de juliol i agost. Respecte de l’ampliació de les ajudes, l’alcalde va anunciar una nova emissió de bons d’ajuda al comerç local a partir de “quan finalitze l’actual edició el 31 d’octubre”, en paraules de Cerdà.

El primer edil va anunciar que en aquesta segona fase dels bons comercials s’obrirà la incorporació de nous establiments adherits a la campanya. L’alcalde també va fer un repàs als distints programes d’ajudes del Pla Reactivem Xàtiva que estan resolent-se actualment, com ara les ajudes per a autònoms, les ajudes per a la compra de material de protecció front a la Covid-19 i les noves contractacions de personal. Finalment, Cerdà, sobre una nova convocatòria de la comissió de treball, va explicar que “si és necessari, tornarem a convocar-la. Ara estem executant el pla director que acordàrem en aquella comissió”.