Aprovada també per unanimitat la moció de suport a l’antifeixisme i de rebuig a les agressions de Castelló de la Plana

El plenari municipal va aprovar dijous passat una incorporació de crèdit d’1,68 milions d’euros al pressupost municipal amb els vots favorables del PSPV-PSOE i Xàtiva Unida, i les abstencions del Partit Popular i VOX. 

Amb aquesta incorporació es podran dotar amb el romanent algunes partides com ara els Programes Avalem Jove i les Escoles Taller, la Fira de Xàtiva o el conveni amb la Càmera de Comerç de València, amb un import d’1,34 milions. També es destinaran 349.000 euros per al nou tribut estatal de residus, Nits al Castell i el premi de pintura Juan Francés; i altres 150.955 euros aniran a parar a inversions com ara el pàrquing de la plaça la Bassa (40.000 euros), elements biosaludables i cal·listènia a la Torre de Lloris (19.000 euros), cicle hidràulic (71.955 euros) i reposició de mobiliari en edificis de Benestar Social (20.000 euros).

Segons va indicar el portaveu socialista, Ignacio Reig, «Aquesta és una incorporació de romanent ajustada i necessària, dins de la tendència dels últims anys de liquidacions positives. La liquidació del pressupost 2023 consolida una tendència de liquidacions positives exercici rere exercici, amb ingressos superiors a les despeses corrents i als ajustos». 

La portaveu de Xàtiva Unida Amor Amorós va manifestar que «el pressupost ha de ser flexible i adaptable per poder complir amb les necessitats de la ciutat» i que «aquesta incorporació ens permetrà continuar amb els Plans d’Ocupació, ajudant a les persones més vulnerables, i també millorar la formació, la neteja de la ciutat, generar subvencions per al teixit empresarial i invertir en cultura, oci, turisme o en infraestructures que faciliten la mobilitat sostenible a Xàtiva». 

El portaveu del Partit Popular, Marcos Sanchis, va defensar l’abstenció del seu grup indicant que «les contínues modificacions del pressupost demostren una falta de planificació, improvisació i falta de gestió». 

Al plenari també es va donar compte de la liquidació del pressupost 2023, on el portaveu socialista i regidor d’Economia, Ignacio Reig, va destacar que el resultat pressupostari torna a generar superàvit. «El resultat pressupostari positiu és ara de 2,5 milions d’euros, i tenim un romanent líquid de tresoreria per a despeses generals de 4,1 milions. Hem reduït l’endeutament fins al 30% i tenim una capacitat de finançament de fins a un màxim d’1,7 milions. En 2024 continuarem centrant-nos a executar el pressupost disponible i convertint tots els recursos al nostre abast en serveis i infraestructures per als ciutadans i ciutadanes de Xàtiva». 

A més, es va donar compte del període mitjà de pagament a proveïdors després de l’últim trimestre de 2023, situant-se en 20 dies, mentre que s’han fet pagaments per un valor total de 5 milions d’euros sense interessos de demora. Els pagaments pendents a inicis de 2024 se situen en 1.101.000 euros. Segons va explicar Reig, «Un trimestre més, continuem complint amb comoditat el període mitjà de pagament, reflex d’una gestió administrativa òptima per part del departament i una consolidació del procés de pagament de les factures reconegudes, beneficiant a centenars de pimes i autònoms que ens presten els seus serveis dia rere dia». 

El plenari municipal també va aprovar per unanimitat, la moció conjunta presentada pel PSPV-PSOE, Xàtiva Unida i Partit Popular de suport a l’antifeixisme i de rebuig a les agressions feixistes a Castelló de la Plana ocorregudes el passat 2 de març.