La demanda s’elevarà a la Conselleria de Cultura per tal de poder activar aquest servei que donarà major autonomia a l’ens local

El plenari municipal va aprovar passat dissabte per unanimitat elevar a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport la petició per al reconeixement dels serveis municipals d’Arqueologia per a Xàtiva, expedient que es va tractar en la darrera comissió social i cultural de la ciutat, i complint així el primer pas per a tramitar aquesta sol·licitud.

El regidor i portaveu socialista Ignacio Reig va explicar que Xàtiva és de les primeres ciutats en demanar l’activació d’aquest servei,i s’espera una prompta confirmació per poder així agilitzar tots els tràmits municipals en aquest sentit. Des de l’Ajuntament destaquen que este ha sigut un dels punts en el qual tot els grups municipals s’han mostrat favorables.

L’ajuntament de Xàtiva té assumida des de l’any 1987 la tasca de protecció del seu patrimoni arqueològic mitjançant el control sobre aquelles actuacions que en l’àmbit del seu territori puguen tindre qualsevol incidència. Per a tal fi es compta amb els materials necessaris i amb els recursos humans oportuns per tal de complir diferents funcions entre les quals es troben la supervisió de la relació de béns i espais protegits del municipi, la supervisió de les actuacions arqueològiques i els seus estudis previs, la col·laboració amb la Conselleria, la formació i l’assessorament als òrgans municipals intervinents en el patrimoni i el dipòsit en el museu de Xàtiva dels materials procedents de les intervencions realitzades.