També ix endavant l’amortització anticipada de deute amb els vots favorables del PSPV-PSOE i Ciutadans 

El plenari municipal de Xàtiva ha aprovat per unanimitat el contracte programa i l’addenda entre la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i l’Ajuntament de Xàtiva per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de Serveis Socials des d’aquest any i fins el 2024.

Aquest conveni, que ha comptat amb el recolzament del PSPV-PSOE, Xàtiva Unida, Partit Popular i Ciutadans permetrà la prestació en matèria de serveis socials amb caràcter plurianual establint els objectius, les actuacions, els indicadors, els mecanismes d’avaluació i el finançament d’aquests per a una major eficàcia i eficiència en la gestió.

“La Generalitat Valenciana té la competència exclusiva en serveis socials i aquest conveni busca dotar-nos als ajuntaments d’una estabilitat financera respecte als centres, les prestacions i els professionals que l’integren, col·laborant entre institucions”, ha manifestat la regidora de Benestar Social Xelo Angulo.

Per la seua part, la regidora de Xàtiva Unida ha indicat que “entenem que calia tindre un marc adequat i que l’estabilitat dels diners fóra a quatre anys, i no com s’estava fent fins ara”, mentre que la portaveu del Partit Popular Maria José Pla ha exposat que “és necessari que continúe arribant finançament per a Benestar Social i esperem que aquest programa siga beneficiós de forma real per a la nostra ciutat” i la regidora de Ciutadans Maria Beltrán també ha pres la paraula per corroborar el vot a favor de la seua formació en aquest punt.

Cal recordar que amb la nova llei de Serveis Socials Inclusius de la Generalitat Valenciana, s’ha anat implementant en Xàtiva el nou model, aconseguint alguns objectius com ara l’eradicació de les llistes d’espera en matèria de dependència, acolliment i agilització en matèria de discapacitat; una major atenció, assessorament i intervenció amb la població demandant de serveis socials; i la implantació de nous programes i recursos per a la infància i adolescència.

Aprovada amortització deute

A més a més al plenari municipal també s’ha aprovat l’amortització anticipada de 800.000 euros del deute financer a càrrec de la incorporació de romanent líquid de tresoreria, punt que ha comptat amb el vot favorable del PSPV-PSOE i Ciutadans, l’abstenció del Partit Popular i el vot contrari de Xàtiva Unida.

L’Ajuntament de Xàtiva porta nou anys d’amortització pel que fa als 11,2 milions d’euros de l’anomenat del préstec Montoro, des de la seua contractació en 2012. “Des de llavors hem renegociat per a reduir els interessos, hem amortitzat anticipadament quasi tots els anys i des de l’any 2019 hem fusionat en un únic préstec, passant de l’aval de l’Estat a la garantia de l’Institut de Crèdit Oficial”, ha indicat el portaveu socialista Ignacio Reig. 

Per la seua part, el portaveu de Xàtiva Unida Miquel Lorente ha defensat el seu vot contrari exposant que “no és una bona idea utilitzar estos diners per a amortitzar préstec en el context en el que estem, on l’economia necessita una injecció de les administracions”, al que el portaveu socialista Ignacio Reig ha respost que “aquesta amortització ens permetrà reduir la càrrega d’interessos, estalviant 47.000 euros a l’Ajuntament que ja no haurem de pagar, i la reducció de la partida d’amortització del pressupost 2022 que ens permetrà presentar un pressupost equilibrat”.