Aquest tràmit ha comptat amb els vots favorables del PSPV-PSOE i Ciutadans i els vots contraris de XU i PP

El plenari municipal va aprovar dissabte inicialment el canvi dotacional de la parcel·la ubicada junt al col·legi Teresa Coloma, que passarà d’educativa a ús assistencial-sanitari per a seguir avançant en la construcció del nou centre de salut de Xàtiva. Aquest punt va comptar amb els vots favorables del PSPV-PSOE i de Ciutadans, i els vots contraris de Xàtiva Unida i del Partit Popular.

El portaveu socialista Ignacio Reig va manifestar que “aquest centre de salut s’espera des de fa 20 anys i per fi està contemplat en els pressupostos de la Generalitat Valenciana. Estan totes les avaluacions i informes aprovats i poques vegades un tràmit d’aquest tipus ha comptat amb una conformitat per part de tots els tècnics i del personal”.

Per la seua part, la regidora de Ciutadans Maria Beltrán va defensar la ubicació explicant que “ens apremia el temps i hi ha que donar eixa parcel·la a la Conselleria de forma immediata. No estem disposats a quedar-nos sense el centre de salut a la ciutat. Les alternatives s’han estudiat, però s’allarguen molt en el temps i d’altres no són adequades segons la pròpia Conselleria”.

Per la seua part, la regidora de Xàtiva Unida Amor Amorós va indicar que “Xàtiva Unida votaba en contra d’aquest expedient perquè votaba a favor del Teresa Coloma. Volem un col·legi d’infantil públic i de qualitat, i l’empeny de l’actual equip de govern posa en perill la continuïtat del col·legi i demanem que paralitze l’expedient. La dotació del centre de salut és necessària al casc antic”. Per la seua part, el regidor del Partit Popular Marcos Sanchis va exposar que “aquest tema marcarà un abans i un després en aquesta zona de la ciutat, i deuria arribar a acords amb la comunitat educativa i el centre”.

L’alcalde Roger Cerdà va respondre a les acusacions de no haver buscat alternatives, i va explicar que “ja en 2019, quan la Generalitat ens concedeix la possibilitat d’un nou centre de salut, es van buscar possibles ubicacions i no hi ha cap altra parcel·la viable i que puga albergar aquest centre”.

En aquest punt també va intervindre el regidor de Sanitat José Vicente Benavent, qui va indicar que “s’està parlant molt de les ubicacions però no es parla de la gent major i dels dependents, que tenen moltes vegades inconvenients en els trasllats. Aquest servei no pot anar-se’n lluny del nucli urbà, a ubicacions que s’han plantejat com ara les parcel·les junt a l’Escola Oficial d’Idiomes, perquè perdria la seua efectivitat”.

L’aprovació del canvi d’ús d’aquesta parcel·la és un pas més cap a la construcció del futur centre de salut Xàtiva 2 per a la zona est de la ciutat, el qual està previst que done servei a més de 13.000 persones, i que comptarà amb consultes de medicina de família, de pediatria, d’extraccions, de fisioteràpia i de treball social.

Altres punts aprovats

Al plenari municipal també es van aprovar altres punts com ara l’aprovació inicial del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de Xàtiva (PLPIF), per unanimitat, i la modificació del pressupost per suplements de crèdits i per crèdits extraordinaris finançats amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, el qual va comptar amb els vots favorables del PSPV-PSOE i Ciutadans, l’abstenció de Xàtiva Unida i el vot contrari del Partit Popular.