També s’ha aprovat per unanimitat la modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

El plenari municipal de Xàtiva va aprovar amb els vots favorables de PSPV- PSOE, Partit Popular, dels regidors no adscrits Juan Giner i Maria Beltrán, i l’abstenció de Xàtiva Unida; tant el Pla d’Infància i Adolescència com el Pla d’Inclusió i Cohesió Social de Xàtiva per als pròxims 3 anys. 

El Pla d’Infància i Adolescència és un instrument que respon al compromís d’ordenar i definir les prioritats estratègiques i actuacions municipals en matèria d’infància i adolescència, i en ell han estat implicades diferents àrees de l’ajuntament. 

Segons va manifestar la regidora socialista Xelo Angulo, «Les conseqüències de la crisi econòmica han fet que, en l’actualitat, la situació de molts xiquets i xiquetes als quals anirà adreçat aquest pla continue sent difícil i tinguen dificultats per a poder atendre les seues necessitats bàsiques i poder participar activament i de manera inclusiva en la vida de la localitat, per això era important plantejar un Pla com aquest». 

Per aquest Pla s’han realitzat un total de 89 enquestes a xiquets i adolescents, preguntats per diferents àrees temàtiques com ara Identificació, Benestar Social, Educació, Oci i Temps Lliure, Entorn i suport social, Entorn comunitari i Propostes per a millorar la vida de la infància i l’adolescència. També s’han fet entrevistes en profunditat amb l’equip de professionals de Serveis Socials i amb el teixit associatiu del municipi. El Pla recull un total de 8 objectius generals, 19 objectius específics i 45 actuacions estructurades i definides en 5 línies estratègiques. 

La regidora de Xàtiva Unida Amor Amorós va defensar l’abstenció de la seua formació expressant que «el Pla té una manca de calendari i de pressupost, sense els quals, poc es poden valorar les accions». Xàtiva Unida considera que l’equip de govern ha presentat dos documents que han estat elaborats per una consultoria externa i que sols serviran per a complir el requisit legal i poder accedir a les corresponents subvencions. 

Respecte al Pla d’infància, el regidor Hèctor Cuenca el definia com “un document sense ànima, de baixa qualitat i que es reflecteix en la quantitat d’errors i omissions que presenta, un pla que no contempla cap de les 5 associacions d’oci educatiu que treballen a la ciutat ni menciona al Consell de la Joventut local. Un pla fet en castellà, sense pressupost, sense calendari i amb indicadors ambigus difícils d’avaluar.” 

D’altra banda, també s’ha aprovat el Pla d’Inclusió i Cohesió Social de Xàtiva 2023-2026, ferramenta de treball per promoure la construcció d’un municipi basat en la igualtat de drets, oportunitats i obligacions, per tal de respectar les diferències i de cobrir les necessitats bàsiques. 

Segons les paraules de Xelo Angulo, «Per a aquest Pla s’ha fet un diagnòstic sociodemogràfic, amb taxes d’envelliment i dependència, d’immigració, per nivell d’estudis, renda, indicadors laborals i sector d’activitat i, d’altra banda, s’han analitzat programes com ara el “T’acompanye” o els Plans d’Inclusió que s’han estat duent a terme des de 2016». La regidora de benestar social va especificar que també s’han incorporat tots els informes del departament de Joventut, analitzant els programes i serveis que es duen a terme en Casa de les Dones. 

Els principis que regiran aquest Pla són l’accessibilitat i la universalitat, l’enfocament integral i multidisciplinar, la igualtat en la diversitat i perspectiva de gènere, la coordinació i participació, la prevenció, l’eficiència i eficàcia en la gestió, la inclusió activa i la territorialitat. Les cinc línies estratègiques sobre les quals es treballa són: accés a l’ocupació, garantia de prestacions, garantia de protecció dels drets i accés a serveis públics, garantia d’equitat territorial i cohesió social, promoció de la infància i reducció de l’empobriment infantil i la lluita contra la feminització de l’empobriment. 

La regidora de Xàtiva Unida, Amor Amorós, recriminava que l’aprovació d’aquest Pla d’Inclusió i cohesió social s’havia presentat per despatx extraordinari sense debat previ a la comissió sociocultural, i va afegir que són plans que han costat al voltant de 20.000 € i que de ser reals suposarien una càrrega de treball extraordinària per als departaments que actualment ja estan desbordats. 

El plenari municipal també va aprovar, per unanimitat, la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal Reguladora de l’impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, amb l’entrada en vigor de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2023. 

Segons va indicar el portaveu socialista i regidor d’Hisenda Ignacio Reig, «El que hui fem és modificar i remetre les ordenances fiscals municipals als coeficients vigents en cada moment, perquè no siga necessari realitzar cada any aquest ajust. Enguany s’incrementen els coeficients aplicables en els primers anys i es redueix en períodes posteriors, i per això podem interpretar que es grava la compravenda especulativa d’habitatge i es redueix l’impost després de l’any 14». 

Per la seua part, el regidor del Partit Popular, Eduardo Llopis, va indicar que «com que la modificació no suposa una modificació en la part fiscal, sinó que s’adapta el text de l’ordenança, el nostre vot és favorable donant per bo l’argumentari dels departaments municipals, tot i que lamentem que han perdut una oportunitat per a empatitzar amb la ciutadania i alleugerir la pressió fiscal». 

En la part final del plenari, Xàtiva Unida va fer algunes preguntes com ara, si hi ha informe favorable de patrimoni en l’última actuació feta a l’antic Hospital, per a quan està previst l’inici de les obres del Centre de salut II, i per a quan estarà operativa la rodona del Paquito Coloma.