EL PUAM marcarà les línies d’actuació del municipi amb la incorporació dels objectius de l’agenda 2030 i les prioritats en l’Agenda urbana municipal

El plenari municipal va aprovar el dissabte passat, per unanimitat, el Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM), una ferramenta de caràcter estratègic local que descriu les línies d’actuació del municipi amb la finalitat d’incorporar els objectius establerts per l’Agenda 2030 i les prioritats futures respecte a obres i serveis en l’Agenda Urbana municipal.

L’alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, va agrair a tots els grups el vot favorable. 

El regidor del PSPV-PSOE Ricardo Martínez va afirmar que «El PUAM és una eina estratègica per incorporar els objectius de l’Agenda Urbana i els Objectius de Desenvolupament Sostenible», mentre que la regidora de Xàtiva Unida Amor Amorós va exposar que «els plans són útils per a prioritzar, consensuar i marcar direccions polítiques, imprescindibles per a una bona gestió. Aquest document descriu les línies d’actuació del municipi centrant-se en el futur i possibilitant una ciutat més inclusiva, més saludable i més sostenible».

Pel que fa al Partit Popular, la regidora Pilar García va agraïr la incorporació de les seues propostes i va manifestar que «després de 7 anys preguntant per aquest Pla, per fi es duu a terme. Valorem positivament aquest Pla que suposa un full de ruta d’actuacions a la nostra ciutat». El regidor Juan Giner ha demanat «que l’execució siga realitat i no quede dins d’un caixó» i la regidora Maria Beltrán ha exposat que «el PUAM és un document imprescindible per marcar les línies d’actuació per l’espai públic, ambiental, social i institucional, i ha comptat amb una participació que era indispensable».

Els objectius generals del PUAM són la millora de l’espai urbà, de les instal·lacions i serveis municipals; afavorir la mobilitat sostenible, incrementar la biodiversitat i la millora de les infraestructures verdes, fomentar la gestió sostenible dels recursos naturals, estimular el sector turístic, enfortir l’economia local i que l’estructura municipal siga més innovadora i integradora.

Al plenari també es va aprovar una modificació del pressupost per suplements de Crèdits finançats amb Romanent Líquid de Tresoreria per a Despeses Generals, la creació de sis places de personal funcionari, l’aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts del Consorci de les Comarques Centrals Valencianes, la determinació de les festivitats locals no recuperables per a l’any 2023 i l’ampliació de la quantia global destinada a retribuir la productivitat del personal empleat públic de l’Ajuntament de Xàtiva per a l’exercici 2022.