El PP de Xàtiva ha afegit que continuarà fiscalitzant la gestió municipal i advocant per un enfocament centrat en els vertaders interessos i necessitats de la ciutadania

El portaveu del Partit Popular a l’Ajuntament de Xàtiva, Marcos Sanchis, ha expressat la seua preocupació per la recent renúncia a una significativa subvenció destinada a incentivar accions de promoció del comerç i l’artesania local. A més, ha qüestionat la gestió de l’alcalde Roger Cerdà, assenyalant que la falta d’execució d’aquesta subvenció exemplifica la falta d’interés de l’alcalde en els assumptes crucials per al desenvolupament de la ciutat. 

Segons informa el PP de Xàtiva, el 30 de gener d’enguany, el Departament de Comerç de l’Ajuntament de Xàtiva va presentar una sol·licitud d’ajudes a les entitats locals per a incentivar accions de promoció del comerç i l’artesania local, incloent-hi el projecte d’implantació del market plau de Xàtiva per a 1 any prorrogable a 1 mes, amb una despesa de 63.767,00 €. El 19 de juliol de 2023, la Conselleria d’Economia Sostenible va concedir una subvenció de 50.000,00 € a favor de l’Ajuntament de Xàtiva, que es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. I el 8 de novembre passat, per provisió d’Alcaldia, s’inicien els tràmits per a renunciar a la subvenció concedida, argumentant la impossibilitat de dur a terme la licitació, realització del projecte, tramitació de factures i pagament abans del termini màxim de justificació, el 9 de novembre de 2023. 

Segons Marcos Sanchis, la renúncia a aquesta subvenció demostra la falta de compromís i gestió efectiva per part de l’alcalde Roger Cerdà. Escoltem a Marcos Sanchis: 

El Partit Popular de Xàtiva ha afegit que continuarà fiscalitzant la gestió municipal i advocant per un enfocament centrat en els vertaders interessos i necessitats de la ciutadania.