El nou calendari fiscal i de domiciliacions permet retardar uns mesos la liquidació de les taxes d’IBI, fem, aigua, guals o l’Impost de Circulació

L’Ajuntament de Xàtiva ha anunciat que es fa efectiu l’ajornament del pagament de tots els impostos municipals corresponents a l’any 2020, després de que la Diputació de València haja emès una circular informativa amb el nou calendari fiscal i de domiciliacions corresponent a aquest any 2020.

Cal destacar especialment l’ajornament de l’Impost de Bens Immobles (IBI), que podrà abonar-se fins al mes dedesembre en lloc dels mesos d’agost i setembre, com estava estipulat. Aquells que tinguen el rebut d’IBI domiciliat efectuaran un primer pagament del 50% l’1 d’octubre i un segon pagament amb l’altra meitat l’1 de novembre.

A més a més, els rebuts corresponents a l’1 de maig queden ajornats fins al proper 1 de juliol, afectant a taxes com ara la dels guals, la taxa municipal del fem, el pagament de la taxa de l’aigua i clavegueram corresponent al segon quadrimestre de 2019, l’Impost de Circulació de Vehicles o la taxa de Tractament de Residus Urbans del COR. El primer quadrimestre de 2020 d’aigua es podrà pagar fins al proper 1 de setembre.