L’objectiu final d’aquest projecte s’ha basat en fomentar l’ocupabilitat d’aquelles persones que estan en cerca activa de treball

Ocupa’t a La Costera-Canal“ conclou el seu quart cicle el pròxim 30 de setembre, tal com és habitual en els programes Empace en el marc denominat Avalem Territori subvencionats per Labora i el Ministeri de Treball i Economia Social. Els resultats d’aquestvan ser presentats al consell via telemàtica en el matí d’ahir,  tancant amb balanç positiu les accions traçades. Durant els nou mesos que ha durat aquest pla, cinc han sigut les línies de treball executades.

La primera d’elles, la denominada “Escola Comarcal per l’ocupació”, ha estat dirigida als joves dels últims cursos de formació reglada, en el que un total de 140 alumnes han rebut informació en matèria de formació i ocupació.

Prop de mig centenar de persones van participar en les tres píndoles formatives realitzades. Una dada important a destacar és l’elevada participació de dones, amb el 67% del total i amb edats compreses entre 25 i 45 anys per a les temàtiques de coneixement dels portals d’ocupació i projecció de marca en xarxes socials, enfront del taller d’alfabetització digital amb una participació femenina del 73% amb edats superiors als 45.

Una de les altres línies de treball ha sigut l’elaboració de l’estratègia territorial, un document que, juntament amb la Universitat de València i la col·laboració dels agents socials i econòmics, ha plasmat les demandes i necessitats que tant en matèria de formació i ocupació tenen ambdues comarques.

L’observatori per l’ocupació ha sigut la quarta de les activitats posades en marxa, amb la missió de posar a la disposició de la ciutadania en general tota aquella informació útil per a interpretar la realitat del món laboral. Així mateix, se li ha donat continuïtat al Programa Mentor, un programa que va nàixer en 2017 i que és un punt de trobada entre emprenedors i empresaris.

 “Amb aquest quart projecte es posa en relleu la tasca de continuar fomentant l’ocupabilitat i la sinergia amb el teixit empresarial a través de les ajudes que ens brinda la Generalitat”. Així ho ha manifestat la presidenta de la Mancomunitat La Costera-Canal, Mª José Tortosa.