Carreteres condicionarà el tram urbà com avinguda, fent-se càrrec dels costos de les obres si l’Ajuntament accepta

Ahir dijous l’alcalde i els portaveus de la Corporació Muncipal van mantenir una reunió amb els representants del Ministeri de Transport per tractar la cessió del tram urbà de la carretera N-344.

L’Ajuntament haurà de decidir ara si accepta la cessió, que actualment és titularitat del Ministeri de Foment. D’aquesta manera, permisos, llicències i usos passarien a ser competència municipal, evitant els llargs terminis de resposta del Ministeri.

Per acceptar la cessió, l’Ajuntament es planteja una sèrie de demandes, pensant en el benefici de la localitat. Així, sol·licitaria la reobertura i millora dels accessos al municipi, com l’accés al Centre de Dia, al camp de futbol, piscina i zones esportives i punt d’aigua de la comunitat de regants.

A més, s’hauria d’adaptar la carretera nacional deixant un tram de dos carrils, un en cada sentit. També es prevé condicionar un tram per aparcament i un altre per a passeig de persones.

Les conegudes corbes de la Font de la Figuera suposaven una barrera per la seguretat entre la població i l’altre costat de la via. Esta modificació reconectaria el poble amb el paisatge i facilitaria el trànsit de persones, cotxes i tractors des de la part de dalt del poble fins la zona esportiva, futura pista de futbet, piscina i punt d’aigua de la comunitat de regants.

Els representants de Carreteres plantejen als membres de la Corporació una resposta en les pròximes setmanes per tal d’efectuar l’obra abans de la finalització de los obres de la variant A33, previstes per a maig d’enguany. Carreteres estima una duració de dos mesos per executar-les amb un pressupost d’execució material d’uns 400.000 euros.