El pagament es retarda a causa de les diferents apel·lacions per part de l’empresa

El Jutjat Contenciós núm. 3 de València ha donat la raó novament a l’Ajuntament de la Font de la Figuera en el seu litigi davant la companyia elèctrica Iberdrola pel que fa al pagament d’una taxa per l’estesa aèria, d’acord amb l’ordenança municipal aprovada en 2014.

Aquesta ordenança d’ocupació de domini públic fa tributar a les empreses d’energia elèctrica, de gas, hidrocarburs, etc. per l’ocupació del seu domini públic, i que afecten greument a la Font de la Figuera, amb un terme d’uns 84,5km2.

Cal recordar que el 23 de gener de 2020 el Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 desestimà un recurs d’Iberdrola contra el pagament de la taxa i, per tant, la companyia quedava obligada a abonar una taxa municipal de 1.742,17 € anual, tenint en compte que la liquidació des dels anys 2015 a 2019 té un import de 8.710,85 euros.

I per últim que, a finals de 2017, el Tribunal Suprem ja va reconéixer a la Font de la Figuera el dret a cobrar una taxa a Xarxa Elèctrica per l’estesa aèria, després de l’aprovació de l’ordenança.

L’alcalde de La Font de la Figuera, Vicent Munyoz ha manifestat que “les successives apel·lacions retarden el cobrament per aquesta administració d’una taxa ajustada a dret, avalada pel Tribunal Suprem i reiteradament avalades les seues liquidacions en primera instància” i que “no pararem en defensar allò que creguem que és just per a la Font de la Figuera, si han de passar i afectar el territori i el paisatge, hauran de pagar allò que els correspon”.

Amb aquesta, ja són quatre les sentències estimatòries favorables a l’Ajuntament de la Font de la Figuera, als litigis contra Enagas Transport, Red Eléctrica de Espanya i Iberdrola Distribució Elèctrica.