El public assistent va mostar la seua disconformitat amb la directiva

Ahir a la Casa de Cultura de Xàtiva va tindre lloc l’Assemblea General Ordinària de socis del CD Olímpic de Xàtiva. De forma puntual donava inici amb la lectura de l’acta de la sessió anterior per part de Guru, representant de Sudeva I membre de la junta directiva. Fet amb certa curiositat perquè l’encarregat a les assemblees d’aquesta tasca és el secretari del club, en aquest cas li correspon la tasca a Jose Colomer. Després de la lectura de l’acta, va ser aprovada per unanimitat, tot i que alguns socis van manifestar que no havien entés la lectura. Ràpidament es va passar a exposar els comptes de la temporada 2021-2022. Es van explicar les diferents partides. Després de tota l’explicació les dades més importants que extraguem segons l’exposició dels números és: Entre jugadors i membres del cos tècnic es deuen aproximadament entre 17.000 y 18.000 que correspon a 1 mensualitat de quasi tots els jugadors I entre 2 i 3 mensualitats als membres del cos tècnic. A data de l’assemblea va detallar que falten per ingressar uns 30.000 euros corresponents al 50% de la subvenció de l’ajuntament, la qual recordem que ja van ser aprovades en Junta de Govern Local I una subvenció federativa. Guru va expressar que quan és facen els ingressos es procedira a Fer els pagaments. També va apuntar que durant la temporada Sudeva ha aportat 130.000 per a fer front a les despeses. Durant aquest punt diferents socis i algun membre del cos tècnic van intervenir per exigir que es pagara als empleats del club demanant una data exacta de quan es duria a terme. Anuj Gupta va voler fer una intervenció telefònica per dirigir-se als socis la qual va ser impossible, Donat que els socis no el van voler escoltar i van demanar la dimissió en bloc de la junta directiva. Es va passar al torn de precs i preguntes, donant el punt anterior per aprovat, sense procedir a la votació. Durant el tercer punt els socis van manifestar que no se havia votat l’aprovació dels comptes, els quals finalment va ser desestimada pels socis. Durant el torn de precs i preguntes es va preguntar si l’Olímpic tenia algun deute amb Sudeva amb lo qual la resposta va ser afirmativa, amb una quantitat de 384.000 € dels quals no existeix cap document de reconeixement de deute.

Per finalitzar l’assemblea el torn de paraula va ser per a Jose Colomer. Qui va afirmar que no seguirà a la directiva del club. Escoltem quines va ser les seues paraules:

Quant a la situació esportiva viscuda va manifestar el següent:

Unes declaracions que no van sentar gens be al públic que culpen dels mals resultats a la mala gestió des dels despatxos. Rueda, jugador del CD Olímpic, que va ser capità de l’equip però que Durant el transcurs de la temporada va manifestar el seu mal estar amb la directiva de la següent forma:

Per finalitzar es va dir que es convocaria una nova assemblea amb la presència de Anuj per tal de desvetllar el futur del CD Olímpic. Una vegada els membres de la Junta directiva van abandonar la sala, Rune Hoem present a l’assemblea es va dirigir als socis per presentar-se i explicar breument el seu projecte, que va tindre una bona acollida entre els socis. Es va explicar que s’estan recollint firmes per fer una moció de censura i molts dels socis presents van signar el document.

A 23 de juny el futur del CD Olímpic segueix en l’aire a l’espera d’una nova assemblea. Tot indica per les manifestacions dels socis que es vol un canvi radical en la gestió del club.