L’entitat municipalista per la solidaritat inicia la novena edició del projecte de cooperació tècnica “Especialista Municipal Voluntari/ària” 

El Fons Valencià per la Solidaritat ha obert el termini d’inscripció -el qual finalitza el 12 juny- per a cobrir 24 places de voluntariat internacional mitjançant la cooperació tècnica a municipis de Bolívia, l’Equador i el Salvador, d’acord amb projectes sol·licitats des dels mateixos països del Sud.

Aquest projecte, denominat “Especialista Municipal Voluntari” està enfocat a personal tècnic especialitzat d’ajuntaments i mancomunitats que formen part del Fons Valencià, però també a persones tècniques municipals de qualsevol altre ajuntament o mancomunitat no integrat en el Fons, però que estiguen empadronades a un municipi adherit al Fons.

Les places que s’ofereixen es concentren en la seua majoria en l’àmbit de la igualtat, joventut, turisme, desenvolupament local, música i gastronomia, i totes les despeses ocasionades a conseqüència del voluntariat estan cobertes.

Les persones tècniques interessades han d’omplir un formulari de sol·licitud i signar un certificat de condicions i deures, així com enviar tota la documentació (còpia de titulació, certificats, mèrits i informació complementària) a oficina@fonsvalencia.org.

Posteriorment al període d’inscripcions, el Fons Valencià per la Solidaritat realitzarà un procés de selecció entre totes les persones tècniques inscrites, seguint els criteris de selecció marcats per l’entitat. Les persones seleccionades faran una jornada de formació i capacitació prèvia al període de voluntariat.