Una representació de l’equip directiu i de l’àrea de docència del departament han estat a la Facultat d’Infermeria del campus d’Ontinyent

Una representació de l’equip directiu del Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent (DSXO) així com de l’àrea de Docència del mateix ha participat hui en una jornada de col·laboració amb el professorat de la Facultat d’Infermeria del campus d’Ontinyent de la Universitat de València.

El motiu d’aquesta intervenció ha estat donar a conéixer les característiques especials del departament, la seua organització i funcionament i obrir una línia de cooperació constant entre la Universitat de València i el Departament de Salut.

En la jornada ha participat l’adjunta de Docència del DSXO Jozabeth García que ha explicat totes les possibilitats formatives que ofereix el Departament al seu personal, tant en formació específica, MIR, EIR, PIR com en l’àrea de formació continua mitjançant una extensa oferta de cursos de formació de diversa temàtica que s’organitza al llarg de tot l’any entre els professionals.

També ha pres la paraula la directora d’infermeria del DSXO Marisa Beltran que ha explicat la organització i el funconament de la infermería no sols en l’area hospitalària sino també en l’ambit de l’atenció primària i ha explicat també el valor de la “sostenibilitat social” en la formació de la infermeria per tal d’oferir una assitència més humanitzada a la població.

Per la seua part la subdirectora econòmica del DSXO María José Molina ha animat al professorat d’infermeria a ser dinamitzadors d’un concepte de la infermeria més ampli i no sols assistencial, on tinga cabuda la sensibilitat pel respecte al medi ambient i la sostenibilitat, àmbits en els quals el departament és pioner en l’adopció de mesures. 

Per la seua part la gerent del DSXO Margarita Llaudes ha donat a conèixer a grans trets les característiques especials, de dispersió poblacional i geogràfica així com dels recursos i cartera de serveis que disposa actualment i que vorà ampliades en un futur molt a prop amb l’obertura del nou Hospital de la Vall d’Albaida a Ontinyent.