Els centres de primària realitzen un programa de garbellat i detecció de casos de violència contra la dona

El Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent (DSXO) s’uneix a les accions reivindicatives del 25N recordant el seu compromís en la lluita contra totes les violències cap a les dones, entre els seus professionals i la ciutadania.

La Comissió Contra la Violència de Gènere del Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent ha convocat concentracions a la porta de tots els centres de salut, consultoris i hospitals amb motiu del 25N, dia Contra la Violència de Gènere. A més la il·luminació nocturna del cartell de l’hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva es tenyirà de color violeta durant tota la setmana. 

En aquesta ocasió, l’activitat proposada des del Departament de Salut es basa en la definició, coneixement i difusió de tipus de violència contra les dones diferents als que habitualment ja es coneixen. S’intenta amb això fer un pas més endavant en la difusió sobre quants tipus de violència suporten les dones i la seua identificació. 

Sobre aquesta campanya i durant tota la setmana, els perfils de INFONET professional i xarxes socials del Departament de Salut estan emetent missatges que expliquen tot tipus de violència contra la dona així com donant a conéixer als seus professionals tots els protocols existents punt per a la detecció de casos, assistència a víctimes i lluita contra l’assetjament sexual 

Tots els centres sanitaris són considerats espais lliures de violència de gènere i assegurances per a les dones. En els 73 centres d’atenció primària, dos hospitals i dos centres d’especialitats amb què compta el Departament Xàtiva Ontinyent, es pot trobar el suport i orientació necessari, tant si s’és víctima com a testimoni d’alguna mena de violència.