La Unitat de Patologia Mamària millora els temps de resposta davant de nous casos de càncer de mama

L’Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva alberga una les 39 unitats de patologia mamària (UPM) distribuïdes per tota Espanya. La unitat, que va ser acreditada en 2014 per la Societat Espanyola de Sinologia o mastologia i Patologia Mamària (SESPM), porta treballant des de 2008 com a Comité clínic i tracta de forma integral, tota la patologia de mamella que es presenta en la població del departament.

La UPM es compon d’un equip multidisciplinari compost per professionals de l’Oncologia, Cirurgia, Anatomia Patològica, Psicologia, Radiologia i Radioteràpia així com els professionals de la Unitat de Prevenció del càncer de mama del departament.

La Unitat de Patologia Mamària té entre els seus objectius fonamentals donar una resposta integral en prevenció, diagnòstic i tractament en patologia de la mamella, més en concret en casos de càncer de mama i malalties associades.

La finalitat del treball d’aquesta Unitat és aconseguir l’excel·lència en el diagnòstic i tractament del càncer de mama i patologia benigna i en general la prevenció en la salut mamària. Per a això treballa a través de l’estudi, la investigació, la docència i la informació aplicats a l’assistència mèdica.

Espanya va ser país pioner en la creació d’unitats especialitzades de patologia mamària. Estes unitats s’organitzen per mitjà d’una acreditació de la SESPM i per a acreditar-se com a tal és necessari cobrir una sèrie de requisits estandarditzats encaminats a uns objectius molt concrets: Que els processos de qualitat en el diagnòstic i tractament del càncer de mama siguen accessibles a totes les dones de forma universal, que els seus indicadors de qualitat siguen iguals per a totes les unitats i amb els mateixos estàndards de qualitat i que aquestes unitats siguen reconegudes per pacients, professionals de la medicina i autoritats sanitàries.

El seu funcionament en el Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent, reuneix setmanalment a un equip multidisciplinari que, de forma col·legiada, adopten decisions consensuades en el tractament de cada nou cas de càncer de mama.

Durant la reunió setmanal d’aquest grup de professionals especialitzats i, a la vista de les proves diagnòstiques, s’elabora una recomanació que serà tinguda en compte a l’hora d’abordar cada un dels casos de càncer de mama de forma personalitzada.

Des de la Unitat de Patologia Mamària de Xàtiva s’ha valorat la importància de disposar d’una unitat amb aquestes característiques atés que millora els temps de resposta davant dels nous casos de patologia mamària, el seu tractament i el seguiment posterior, contribuint així a una major qualitat assistencial.