El Departament segueix avançant en la vacunació segons les previsions 

El Departament de Salut Xàtiva – Ontinyent està duent a terme una nova tanda de vacunació massiva entre ahir i hui. Per a aquestes dues jornades s’ha citat a 3.780 persones nascudes en els anys 1956 i 1957. Cal destacar que no han estat citades totes les de l’any 57, ja que els nascuts a la fi de 1957 seran convocats en una altra tanda de vacunació al igual que aquelles persones que no tenen actualitzat el seu número mòbil.

Segons informen des del DSXO, fins a les 15:00 hores d’ahir l’adhesió o participació en la vacunació es consideradava com a alta, si bé no es donaran dades oficials fins a passades aquestes dues jornades de vacunació.

El grau de satisfacció de les persones també està sent bo. El temps d’espera mitjà està al voltant dels 7 minuts des que s’accedeix, al que cal sumar els 15 minuts post-vacuna que es recomana esperar en el recinte.

L’organització de la vacunació segueix la mecànica utilitzada per a la vacunació del personal docent. Per les seues característiques, ha quedat demostrat que així es té capacitat per a inocular a una gran quantitat de persones en el mínim temps i amb les garanties i seguretat màximes per a evitar aglomeracions i disposar d’espais ben ventilats.

Les persones citades reben un SMS en el seu mòbil amb l’hora, han d’acudir amb puntualitat, ni molt abans ni molt després, atès que el ritme de vacunació i citació s’està complint i a penes existeixen esperes.

Les persones que no han rebut citació per SMS NO HAN D’ACUDIR. Només es vacuna a les persones citades i a l’hora citada.

La citació no contempla agrupacions familiars ni per un mateix domicili pel que d’existir membres d’una mateixa família citats pot donar-se que tinguin hores diferents a les que haurà de cenyir-se en benefici de l’organització que permetrà vacunar a un elevat nombre de persones en pocs dies.

D’altra banda, pel que fa a les persones majors de fins a 80 anys, el DSXO ha informat que se’ls segueix vacunant en els seus centres de salut de referència i que aquesta setmana acabarà aquest grup d’edat. També en aquesta setmana s’està citant pels respectius centres de salut les persones de 79 anys d’edat, vacunació que també s’inicia en aquests dies.