El termini per a poder sol·licitar les ajudes s’iniciarà a les 9.00 hores del dia 4 de febrer i es realitzarà en dues fases

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat les ajudes directes de Labora de 600 euros per a fer costat a les empreses i persones treballadores autònomes afectades per la pandèmia COVID-19. 

La dotació d’aquestes ajudes és de 80 milions d’euros i formen part del Pla Resistir de la Generalitat per a pal·liar els efectes econòmics dels sectors més perjudicats per la crisi sanitària. 

Les ajudes de Labora ascendeixen a 600 euros en el cas de contractes a jornada completa i a 300 euros en el cas de contractes a jornada parcial per cada treballador o treballadora que figure d’alta amb contracte laboral (amb un límit de 12.000 euros per cada compte de cotització de l’empresa o persona treballadora autònoma que pertanga als sectors secundats). Per a les persones treballadores autònomes sense treballadors al seu càrrec, l’ajuda ascendirà a 600 euros. 

El termini per a poder sol·licitar les ajudes s’iniciarà a les 9.00 hores del dia 4 de febrer de 2021 i finalitzarà a les 23.59 hores del dia 17 de febrer de 2021. 

Amb l’objectiu de poder atendre les sol·licituds s’ha habilitat la sol·licitud en dues fases. Una primera, en la qual s’haurà d’accedir a través de la web de Labora i en la qual únicament caldrà identificar-se i donar dades de contacte. Amb aquesta informació, es crearà un registre i el sistema informarà l’usuari o usuària de la data i franja horària assignats per a realitzar el tràmit dos, que és ja la presentació de la sol·licitud. En aquesta fase, sí que és necessari disposar de signatura electrònica.