En el dispositiu de la nit de la Cremà, que es va iniciar a les 00:30 i es va prolongar fins les 6:30h, van participar més d’una trentena de persones

Durant la setmana de festes, el dispositiu especial de neteja viària posat en marxa des de l’Ajuntament de Xàtiva ha recollit un total de 146,8 tones de residus sòlids urbans. A aquesta xifra cal afegir la cendra que es recull dels cadafals fallers i que es diposita en una parcel·la municipal per al seu refredament abans de traslladar-se a la planta de tractament. 

Per a la nit de la Cremà, l’Ajuntament va preparar un dispositiu especial que es va iniciar a les 00:30 h i que va finalitzar a les 6:30 h. En ell van participar 19 peons de neteja, 10 peons-conductors, 6 conductors, 3 agranadores, 2 camions de recollida de residus, 1 camió caixa oberta, 1 porter, 3 pales retroexcavadores, 3 camions banyera, 4 cisternes i 3 equips amb bufadores. Aquest dispositiu es va organitzar en 3 grups, que van dur a terme les tasques manuals de raspallat i escombratge. A més a més, també es va comptar amb un vehicle d’inspecció per coordinar i atendre les possibles incidències sorgides al llarg de la nit.

Les falles de Xàtiva 2023 se salden sense incidències ressenyables en matèria de recollida de residus, amb un total de 6 papereres danyades (un 25% menys que el darrer any), i 4 contenidors.