El dispositiu de neteja de les restes de la Cremà, que va comptar amb 51 operaris, va començar a les 00.30 h i va finalitzar a les 5.30 h de la matinada

Les falles de Xàtiva 2024 van acabar el dimarts de matinada amb la Cremà de tots els monuments fallers de la ciutat, concloent una setmana de dispositius especials, com el de neteja, que va posar en marxa l’Ajuntament de Xàtiva i que ha recollit un total de 145.045 kg de residus sòlids urbans, una xifra un 1% inferior a la de l’any 2023. 

Per a la nit de la Cremà, el dispositiu especial de neteja va començar a treballar al voltant de les 00.30 h i va finalitzar a les 5.30 h de la matinada. Els operaris van recollir, aproximadament, unes 170 tones de cendres, que es van depositar en una parcel·la municipal per al seu refredament abans de l’entrada a planta. 

A la neteja i recollida de les restes de l’última nit de falles van participar 51 treballadors repartits en tres grups, cadascun format per una agranadora, camions de recollida de residus, pales retroexcavadores, camions-banyera, un camió de caixa oberta i equips d’aigualeig, així com treballadors duent a terme tasques manuals de raspallat i escombratge dels carrers. 

Com a resultat del dispositiu especial de neteja els carrers estaven nets i preparats per al normal funcionament de la ciutat el dia 20 a primera hora del matí. L’Ajuntament ha volgut manifestar el seu agraïment als treballadors que han fet possible aquesta tasca amb diligència mentre la gent descansava d’unes falles que han transcorregut sense cap incidència rellevant. 

Aquest any han sigut danyades 8 papereres, dues més que l’any anterior. En canvi, el dany ocasionat a contenidors s’ha reduït a la meitat, amb dos contenidors afectats respecte als quatre de l’any 2023.