Els hospitals de Xàtiva i Ontinyent acaben de rebre dues tauletes i set telèfons mòbils per a poder posar en contacte als pacients ingressats amb els seus familiars

També s’ha establert un protocol en el qual col·labora la infermeria amb la finalitat que “a través de la comunicació es puga desenvolupar un vincle de confiança entre la família, el pacient i l’equip assistencial” el protocol destaca que “l’atenció als familiars és una competència pròpia de la infermeria que no pot ser desatesa i en aquest suport i cures, garantir una comunicació fluida entre el pacient en situació d’aïllament i els seus familiars que contribuïsca a reduir la incertesa i millorar l’experiència estressant que pot ser d’una enorme efectivitat”

D’aquesta forma els pacients estableixen un telèfon de contacte i un familiar, l’equip sanitari que l’atén convenia un horari preferent per a les telefonades als familiars.

Els pacients que disposen de dispositiu mòbil (tauleta o telèfon) compten des de hui amb major capacitat de la xarxa wifi hospitalària per a facilitar el contacte en tot moment.

Els pacients que no disposen de mòbil o no siguen independents per a realitzar el seu ús, serà el professional sanitari assignat a la seua habitació el que establisca la comunicació per mòbil o tauleta amb el portaveu familiar i cooperarà en què la telefonada tinga un desenvolupament normal.

Tots els dispositius de propietat de l’Hospital seran desinfectats adequadament després de cada ús i serà custodiat per la infermeria.
La distribució d’aquests dispositius per Hospitals ha estat d’acord amb el nombre de pacients ingressats en aïllament.

Aquest servei s’uneix al que ja s’ha posat en marxa per a fer arribar objectes personals als ingressats i que està tenint un alt grau de satisfacció a deduir pel nombre d’usuaris diaris que s’està donant.

A més el protocol inclou el procediment que ja es realitzava puntualment des del principi d’aquesta situació per a informar puntualment per telèfon als familiars de l’estat del pacient per part dels sanitaris i facultatius que li atenen.