La pediatra de l’Hospital Lluís Alcanyís va realitzar la defensa del treball “Evolució serològica de la primoinfecció pel virus de Epstein-Barr, en xiquets”

Hui, 11 de febrer es celebra el “Dia Internacional de la dona i la xiqueta en la Ciència” i el Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent vol fer-se ressò de la recent defensa de la tesi doctoral de la Dra. Mónica García Peris, pediatra de l’Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva.

El darrer 17 de gener, la doctora Mónica García Peris, facultativa especialista del servei de Pediatria de l’Hospital Lluís Alcanyís, va realitzar la defensa pública de la tesi doctoral titulada “Evolució serològica de la primoinfecció pel virus de Epstein-Barr, en xiquets”.

L’acte va tenir lloc en la Reial Acadèmia de Medicina de la Comunitat Valenciana, situada en la Facultat de Medicina i Odontologia, i va estar presidit per la catedràtica del Departament de Pediatria, Ginecologia i Obstetrícia Pilar Codoñer, pel Dr. Javier Díez-Domingo, com a secretari del tribunal, i la Dra. MªIsabel Ubeda com a vocal.

El treball ha estat realitzat íntegrament en el Departament de salut Xátiva-Ontinyent, amb la participació de xiquetes i xiquets derivats tant des d’atenció primària, com des d’urgències i hospitalització. L’estudi es va realitzar amb la col·laboració de les microbiòlogues que integraven en aquell moment el servei de microbiologia de l’hospital; la Dra. Damiana González i la Dra. Macarena Parent, del personal d’infermeria de pediatria i de les co-investigadores MªIsabel Jimenez i Yolanda Mañes.